Zubni tehničar za ortodonciju

Najosnovniji uslov koji je izuzetno značajno da ispuni apsolutno svako, ko je zainteresovan za sticanje diplome za zvanje zubni tehničar za ortodonciju, peti stepen, jeste da u konkretnoj struci ima radno iskustvo, a koje mora trajati najmanje dve godine. Svakako će kandidat o tome dostaviti validan dokaz prilikom upisa, a podrazumeva se da mora posedovati i diplomu srednje zubotehničke škole, za obrazovni profil četvrtog stepena, da bi mu srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad omogućila da pohađa specijalizaciju za navedeno zanimanje.

S obzirom na to da je u pitanju sertifikovana obrazovna institucija, a koja izuzev dokvalifikacije, nudi i programe redovnog i vanrednog školovanja, odnosno stručnog osposobljavanja za brojne obrazovne profile u okviru ove i mnogih drugih struka, to kandidati koji su prethodno stekli zvanje za zanimanje trećeg stepena u konkretnoj struci, svakako imaju mogućnost da se prvo dokvalifikuju za obrazovni profil četvrtog stepena, a da nakon toga pristupe programu specijalizacije.

Posebno je za sve zainteresovane važno naglasiti da pomenuta obrazovna institucija školski program sprovodi u skladu sa trenutno aktuelnim pravilima, definisanim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Upravo iz tog razloga naglašavamo da svi zainteresovani imaju obavezu da polože opšti predmet strani jezik, kao i dva stručna predmeta i to ortodoncija i stručni predmet tehnologija i tehnika ortodontskih aparata.

Uzevši u obzir da je praksa izuzetno značajna, to srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, omogućuje kandidatima da od vrhunskih stručnjaka u ovoj oblasti steknu praktična znanja. Inače je aktuelnim programom, po kome se organizuje specijalizacija za obrazovni profil zubni tehničar za ortodonciju, definisano da kandidati pohađaju praktičnu nastavu u sklopu predmeta Tehnologija i tehnika izrade ortodontskih aparata. A sve neophodne informacije o trajanju prakse, odnosno o obavezama kandidata tom prilikom će im biti na raspolaganju u samoj školi.

Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao jednogodišnju specijalizaciju, pored ostalog naučiti koji je osnovni cilj ortodontske terapije, odnosno kako se ona u praksi primjenjuje i u kojim slučajevima. Sa različitim tipovima fiksnih ortodontskih aparata će, isto tako svi kandidati biti upoznati, a tom prilikom će naučiti i na koji način se oni izrađuju, odnosno u kojim slučajevima je preporučljivo koristiti koji model.

Ne samo da će svako ko bude stekao diplomu za obrazovni profil zubni tehničar za ortodonciju, peti stepen, naučiti kako funkcioniše u toj oblasti dijagnostika, već i kako se prave različiti tipovi ortodontskih aparata, odnosno kako se vrši kontrola pacijenata koji ih koriste.

Naravno da će tokom školovanja biti upoznati i sa brojnim razvojnim poremećajima, koji dovode do promena u zagrižaju, a usled kojih je neophodno koristiti različite tipove ortodontskih aparata.

Svakako je izuzetno značajno napomenuti da izuzev teorijskih znanja, svi koji budu želeli i stekli uslov za pohađanje ovog programa, imaju mogućnost i da se u okviru praktične nastave upoznaju sa konkretnom oblašću.

S obzirom na to da će steći viši nivo kvalifikacija, kandidati koji se budu osposobili za zanimanje zubni tehničar za ortodonciju će imati i mnogo veće šanse da u ovoj struci pronađu bolje zaposlenje.

Istakli bismo i to da pomenuta srednje škole posluje na osnovu propisanih dozvola, tako da kandidatima izdaje diplomu za navedeno zanimanje petog stepena, a koja je sa zakonskog stanovišta validna i priznata kako u našoj zemlji, tako isto i u brojnim zemljama sveta. Zato i naglašavamo da svako, ko bude zvanično postao vlasnik diplome za navedeno zanimanje treba najpre podatak o tome da unese u svoj CV, a kako bi ga na taj način obogatio. Podrazumeva se da lica koja su zainteresovana za zapošljavanje u inostranstvu treba da se u dotičnoj zemlji raspitaju detaljno o postupku nostrifikacije diplome za obrazovni profil zubni tehničar za ortodonciju. Isto tako se preporučuje svima da zahtevaju od zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zvaničan upis ovog dokumenta u svoj radni dosije, a ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove za to.

Svakog radnog dana je moguće izvršiti prijavu za pohađanje ove jednogodišnje specijalizacije, a naravno da zainteresovani imaju pravo da to učine ili putem telefona ili lično. Ako nekome tako više odgovara, zahtevane podatke može poslati na mejl adresu škole, a oni izuzev imena i prezimena kandidata, moraju uključivati i njegov broj telefona, kao i datum rođenja.

Osim već pomenutog dokaza o stečenom dvogodišnjem radnom iskustvu u struci, svi prijavljeni moraju tom prilikom dostaviti svedočanstvo, odnosno diplomu, a kao dokaz da su stekli neophodne kvalifikacije, s tim da se zahteva i izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu tom prilikom da prilože, a podrazumeva se da se isključivo u prisustvu prijavljenih upis obavlja.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Tehnologija i tehnika izrade ortodontskih aparata
  • Ortodoncija
  • Praktična nastava u okviru predmeta Tehnologija i tehnika izrade ortodontskih aparata
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više