Medicinska sestra - tehničar za rad u medicini rada

Da bi svako ko je zainteresovan za sticanje diplome za zanimanje petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u medicini rada mogao da pristupi programu specijalizacije, a koji organizuje srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad, potrebno je da ispuni određene uslove, koji su propisani zakonom.

Prvi i osnovni uslov je vezan za prethodno stečeno obrazovanje, uzevši u obzir da se zahteva da svaki kandidat, koji želi da pristupi ovom programu poseduje diplomu za jedno od zanimanja četvrtog stepena iz oblasti zdravstvo i socijalna zaštita i to ili medicinska sestra - tehničar ili ginekološko - akušerska sestra ili pedijatrijska sestra - tehničar.

Drugi uslov koji neizostavno mora da bude ostvaren je vezan za prethodno stečeno radno iskustvo i to u oblasti opšte medicine, a koje mora biti u trajanju od minimum dve godine, o čemu je svaki prijavljeni dužan da dostavi i validan dokaz.

Svako ko ispunjava ova dva uslova, te ima želju da stekne diplomu za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za rad u medicini rada ima pravo i da izvrši prijavu. Zapravo je važno da dostavi osnovne podatke o sebi i to kako ime i prezime, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona. Prijava se može izvršiti ili elektronski, kada na mejl adresu navedene informacije kandidat dostavlja, ali i direktno u ovoj školi ili putem telefona. Prilikom prijavljivanja će svaki kandidat dobiti informacije o tome da je njegovo lično prisustvo obavezno kada se vrši upis, te da osim dokaza o stečenom radnom iskustvu i prethodno stečenom obrazovanju, mora da dostavi i izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu.

Moramo napomenuti i to da se najpre uzima u obzir opšti uspeh iz srednje škole prilikom rangiranja prijavljenih, a da se posebno obraća pažnja na ocene iz četiri stručno predmeta i to higijena i zdravstveno vaspitanje, zatim iz predmeta zdravstvena nega, te anatomija i fiziologija, kao i iz stručnog predmeta interna medicina (pedijatrija).

U skladu sa smernicama koje su zadate od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se odvija i specijalizacija za zanimanje petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u medicini rada. Upravo u skladu sa tim pravilima je predviđeno da svi kandidati imaju obavezu da polažu jedan strani jezik, a u kom slučaju je dozvoljeno da biraju između četiri ponuđene opcije. A o svemu tome će ih nadležni u školi detaljno informisati prilikom zvaničnog upisa.

Što se tiče stručnih predmeta, njih je 2 i uključuju polaganje usmenog ispita iz predmeta ekologija rada sa epidemiologijom i ekofiziologija i ekopatologija.

Podrazumeva se da je i praktična nastava zastupljena u programu, a vezana je za oba predmeta, s tim da je i nastavni fond potpuno isti, te obuhvata po 180 prakse iz oba predmeta. Institucija organizatora nudi dve mogućnosti za pohađanje praktičnog dela specijalizacije za obrazovni profil petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u medicini rada, a trebalo bi da se svaki kandidat pojedinačno opredeli da li će praksu pohađati u institucijama, sa kojima organizator ima uspešnu saradnju ili će samostalno da pronađe neku drugu, koja takođe zapošljava stručnjake ovog obrazovnog profila. Međutim, prijavljeni moraju znati da organizator garancije za kvalitet prakse daje isključivo onda, kada je kandidati pohađaju u okviru onih pravnih lica, sa kojima ova škola ima saradnju.

S obzirom na to da je u pitanju institucija, koja je od strane nadležnih ovlašćena da sprovodi specijalizaciju za pomenuto zanimanje petog stepena, to je i diploma koju kandidati dobijaju nakon položenog teorijskog i praktičnog dela specijalističkog ispita, potpuno pravno i zakonski validna. A sve to dalje znači da bi kandidati trebalo da kontaktiraju nadležne u poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, a u okviru koje imaju otvoren radni dosije, kako bi u skladu sa aktuelnim pravilima ta diploma bila zvanično i upisana.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Ekofiziologija i ekopatologija
 • Ekologija rada sa epidemiologijom

Praktična nastava

 • Ekofiziologija i ekopatologija
 • Ekologija rada sa epidemiologijom
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više