Medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu

Jednogodišnjoj specijalizaciji za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu imaju pravo da pristupe isključivo ona lica, koja poseduju dokaz o minimum dvogodišnjem radnom iskustvu, vezano za poslove opšte i intenzivne nege hospitalizovanih bolesnika. Neophodno je i da kandidati, koji su zainteresovani za pohađanje pomenute specijalizacije imaju validan dokaz o prethodno stečenom obrazovanju, a koje mora biti u četvorogodišnjem trajanju i to isključivo u području rada koje je vezano za zdravstvo i socijalnu zaštitu.

Svi oni kandidati, koji ispunjavaju navedene uslove bi trebalo da znaju da se prilikom upisa prvenstveno rangiraju ocene iz četiri stručna predmeta i to interna medicina sa negom, te predmeta zdravstvena nega (nega bolesnika), kao i predmeta hirurgija sa negom i farmakologija.

S obzirom na to da je srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad zvanično ovlašćena od strane nadležnog ministarstva za sprovođenje specijalizacije za zanimanje medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, to podrazumeva da je na prvom mestu program u potpunosti usklađen sa pravilima, koja navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje. A uz to, naglašavamo da diploma, koju će kandidati dobiti nakon završenog pohađanja ove specijalizacije, odnosno nakon položenih ispita i pohađanja prakse, biti zvanično priznata, te vlasnik ima pravo i da je u svoj radni dosije upiše. Uzevši u obzir da je uvedeno pravilo, koje podrazumeva da nadležni u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje jedini imaju ovlašćenja za vršenje upisa kako diploma, tako i sertifikata, a u radne dosijee lica, koja su prijavljena na evidenciju, to se podrazumeva da će svaki kandidat upravo njih da kontaktira i raspita se oko detalja vezano za zvanični upis diplome za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu.

Samo je jedan opšti predmet zastupljen u zvaničnom programu i uključuje strani jezik, dok se očekuje da kandidati polože i tri stručna predmeta. Izuzev predmeta intenzivna nega, u programu se nalaze i predmeti anestezija i reanimacija, te urgentna stanja u medicini.

Prema programu, predviđeno je da kandidati zainteresovani za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, imaju obavezu da pohađaju i praktičnu nastavu u bloku iz dva predmeta i to intenzivna nega i iz stručnog predmeta anestezija i reanimacija.

Svaki kandidat može da izabere da li želi praktični deo ove edukacije da pohađa u okviru onih institucija, sa kojima organizator ima ostvarenu saradnju ili će samostalno pronaći pravni subjekt, u okviru koga će pohađati praktičnu nastavu. Ipak, svako od njih mora imati na umu da organizator za kvalitet prakse garantuje samo u prvom slučaju, dok ako kandidat odabere drugu opciju, organizator nema ovlašćenja da pruži garancije za kvalitet praktičnog dela specijalizacije, a primarno zato što mu način rada tog pravnog lica nije poznat dovoljno.

Trebalo bi da svaki zainteresovani izvrši prijavu, odnosno da osnovne informacije o sebi (ime, prezime, datum rođenja i broj telefona) dostavi ili elektronski, to jest na mejl adresu institucije organizatora ili da ih izdiktira zaposlenima direktno u prostorijama škole, odnosno putem telefona.

Upis se vrši isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog, a zahteva se da svako od njih dostavi obaveznu dokumentaciju. Izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice i uverenja o državljanstvu, u obaveznu dokumentaciju spada i dokaz o prethodno stečenom obrazovanju, odnosno svedočanstva i diplome propisane srednje škole, kao i dokaz da je kandidat stekao radno iskustvo u pomenutoj struci, a koje mora biti u trajanju od najmanje 2 godine.

Specijalistički ispit ima obavezu da polaže svako, ko odluči da pohađa specijalizaciju za obrazovni profil petog stepena medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, a on se sastoji iz dva dela. Osim provere znanja iz predmeta, koji se nalaze u nastavnom programu, a što se odvija usmenim putem, kandidati imaju obavezu i da izvrše praktični zadatak, kako bi bila proverena njihova osposobljenost za rad.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Neonatologija
 • Urgentna stanja u pedijatriji
 • Anestezija i reanimacija

Praktična nastava

 • Neonatologija
 • Anestezija, reanimacija i intenzivna nega
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više