Šta je prekvalifikacija?

U situaciji kada se potražnja različitih zanimanja na aktuelnoj berzi rada iz dana u dan menja, svako ko želi da u velikoj meri poboljša svoj trenurni radni status, te otvori mogućnost za pronalaženje boljeg zaposlenja, a što automatski utiče i na poboljšanje finansijskih prilika, bi trebalo da razmisli o promeni zanimanja.

Iako je to nekada bilo gotovo nezamislivo, danas je prekvalifikacija vrlo često primenjivan način za sticanje diplome za željeno zanimanje.

Bez obzira da li ste prethodno stekli diplomu za neko zanimanje III ili IV stepena, te nevezano za to na koju oblast se odnosi, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je, sasvim sigurno institucija u čijoj bogatoj ponudi ćete pronaći baš obrazovni profil za koji ste želeli da se prekvalifikujete. U pitanju je obrazovna institucija koja poseduje sve potrebne akreditacije, tako da svaki kandidat koga interesuje prekvalifikacija, kroz taj program stiče diplomu koja je upisiva u radnu knjižicu, budući da je od strane nadležnih institucija naše zemlje u potpunosti priznata.

Kako je definisana prekvalifikacija?

Svako ko poseduje diplomu ma koje srednje škole za određeni obrazovni profil, zapravo je kvalifikovan za bavljenje tim poslom. A ukoliko ta osoba ima želju i da se kvalifikuje za još neko zanimanje, bez obzira kom području da pripada, onda je potrebno da pristupi procesu prekvalifikacije. Jedini uslov koji mora tom prilikom da bude ispunjen jeste da jedno i drugo zanimanje treba da budu istog stepena.

Da malo pojednostavimo, ko god je stekao diplomu za bilo koje zanimanje III stepena u okviru ugostiteljske struke, na primer, a zanima ga prekvalifikacija, ima mogućnost da izabere zanimanje iz, recimo mehaničarske ili građevinske, odnosno bilo koje druge struke koju srednja škola Sveti Arhangle, Novi Sad ima u ponudi, pod uslovom da je u pitanju isto obrazovni profil III stepena. Podrazumeva se da je potpuno isti princip na koji prekvalifikacija funkcioniše i kada je reč o različitim zanimanjima IV stepena.

Koje benefite donosi prekvalifikacija?

Svako ko malo bolje razmisli će vrlo lako pronaći odgovor na pitanje koje prednosti ima prekvalifikacija?

Na prvom mestu će osoba koja stekne još jednu diplomu za zanimanje istog stepena, ali u nekoj drugoj oblasti biti u prednosti nad ostalima koji, eventualno budu konkurisali za neko radno mesto, za koje se zahtevaju takve kvalifikacije i to najpre zato što će poslodavci shvatiti da je u pitanju dobar radnik, koji nastoji da usavrši svoje veštine i znanja iz različitih oblasti, pa se ne libi čak ni da izvrši prekvalifikaciju kako bi se stekao adekvatno znanje, te se kvalifikovao za bavljenje određenim poslom.

Takođe, svako ko bude dao sebi priliku da uči, kako bi postao vlasnik još jedne diplome za zanimanje istog stepena, ali iz druge struke, će se sasvim sigurno i bolje osećati, te će biti sigurniji u sebe i u potpunosti svestan svojih kvaliteta. A sve to će imati uticaja i na jačanje vere u sebe i sopstvena znanja, što će svakako dovesti do toga da vremenom postane najbolji u poslu kojim je odlučio da se bavi.

Koji obrazovni profil odabrati?

Jednostavno rečeno, pitanje bez odgovora... Zapravo, jedino ko na njega ima pravo i mogućnost da odgovori jeste svako ko je zainteresovan da pristupi ovom procesu.

Šalu na stranu, prekvalifikacija pokazuje svoj puni potencijal isključivo onda kada se kandidat opredeli za ono zanimanje koje će mu, u perspektivi omogućiti da se zaposli na još boljoj poziciji i time poboljša svoj finansijski status, odnosno upravo ono za koje ima interesovanja, ali koje je ujedno i istog stepena i perspektivno, to jest za kojim postoji visoka tražnja na aktuelnoj berzi rada. Iako se to, svakako često menja, činjenica je da postoje zanimanja za kojima uvek postoji potražnja, pa ako neko baš i nema najbolju ideju za koje bi trebalo da se prekvalifikuje, trebalo da bi da potraži aktuelne informacije na berzi rada, a što će mu sigurno pomoći da se lakše odluči.

PODELITE: