Medicinska sestra - tehničar za neurološku dijagnostiku

Neophodno je odmah napomenuti da apsolutno svako ko poseduje diplomu za zanimanje medicinske struke trećeg ili četvrtog stepena, ima pravo da pohađa dokvalifikaciju za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za neurološku dijagnostiku, peti stepen. Još jedan vrlo važan uslov, koji svako od njih mora da ispuni, jeste vezan za radno iskustvo u struci, a koje mora trajati namanje dve godine.

Moraju imati na umu svi oni kandidati, koji su se prethodno školovali za određeno zanimanje medicinske struke trećeg stepena, da nemaju pravu programu specijalizacije za konkretni obrazovni profil petog stepena da pristupe, sve dok ne steknu diplomu za zanimanje četvrtog stepena, tako da se mogu u ovoj školi odlučiti za program dokvalifikacije, nakon čega će steći uslov za upis specijalizacije.

Svakako da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad poseduje sve dozvole koje su potrebne za sprovođenje ovog programa, a takođe u ponudi ima i vanredno i redovno školovanje, ali i stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju.

Vrlo je važno da svaki kandidat, koji je za ovaj vid edukacije zainteresovan, dostavi svu neophodnu dokumentaciju, a o čemu će ga zaposleni škole detaljno obavestiti na vreme. Stvar je u tome da izuzev izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, svi prijavljeni moraju u momentu upisa priložiti i validnu potvrdu da su stekli radno iskustvo u konkretnoj struci u trajanju od minimum dve godine. Takođe je neophodno i da prethodno stečenu diplomu, odnosno svedočanstva na uvid tom prilikom dostave.

Potrebno je da prvo kandidati izvrše prijavu, posle čega će pristupiti postupku upisa, a dobiće sve neophodne informacije o njegovom toku i o dokumentima koja treba da prilože. Izuzev putem telefona, prijavljivanje može da bude izvršeno i lično, a dostupna je i opcija elektronskog prijavljivanja, kada svi zainteresovani na mejl adresu ove obrazovne institucije šalju zahtevane podatke, a koji osim imena i prezimena, moraju uključivati i broj telefona, kao i datum rođenja svakoga od njih.

Tokom programa dokvalifikacije za zanimanje medicinska sestra - tehničar za neurološku dijagnostiku kandidati imaju jedan obavezni opšti predmet i to strani jezik, kao i dva stručna. A izuzev predmeta neurološka dijagnostika, oni moraju položiti i predmet osnovi neurologije sa specijalnom negom bolesnika, te pohađati praktičnu nastavu u okviru oba navedena predmeta.

Zahvaljujući činjenici da ostvaruje saradnju sa eminentnim stručnjacima u navedenoj oblasti, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu praksu organizuje upravo pod njihovim nadzorom, tako da od vrhunskih stručnjaka kandidati imaju priliku da dobiju neophodna praktična znanja.

Očekuje se da će nakon završenog programa svaki kandidat biti u potpunosti upoznat kako sa fiziologijom i anatomijom nervnog sistema, tako isto i sa onim oboljenjima tog sistema, koja se u praksi najčešće javljaju.

Svakako da će naučiti i kako bi trebalo da funkcioniše nega osoba koje imaju neko neurološko oboljenje, odnosno kako je rad u celokupnoj neurološkoj službi klinika organizovan. Podrazumeva se da će naučiti da koriste i specijalne aparate, namenjene za dijagnostikovanje konkretnih oboljenja, te za njihovo ispitivanje.

Trebalo bi, isto tako da svako ko želi da pohađa program dokvalifikacije za zanimanje medicinska sestra - tehničar za neurološku dijagnostiku zna kako se sprovode pregledi takvih bolesnika i koja se sve testiranja vrše, ali i na koji način pacijentima mogu pomoći ukoliko dođe do bilo kakvih komplikacija. Naravno da će po završetku edukacije biti u potpunosti osposobljeni za rad i to kako sa teorijskog, tako isto i sa praktičnog aspekta.

U principu, nakon sticanja diplome mogu zaposlenje potražiti u svim institucijama, u kojima postoji odeljenje za neurološku dijagnostiku.

Celokupan školski program je maksimalno usklađen sa aktuelnim pravilnikom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad je od strane relevantnih državnih institucija propisno ovlašćena za sprovođenje svakog od pomenutih programa. Sve to znači da validne diplome izdaje kandidatima, a koje su osim na području naše zemlje, priznate i u mnogim drugim zemljama. Zato bi trebalo prvo da izvrše njihov upis u radni dosije, a u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, te da svakako u svoj aktuelni CV navedu informaciju da poseduju validnu diplomu za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za neurološku dijagnostiku. Naravno da svako ko želi kasnije da se zaposli na području neke druge zemlje, treba da se blagovremeno raspita o postupku nostrifikacije diplome u toj zemlji.

Po završetku školovanja, polaznici stiču peti stepen stručne spreme.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Osnovi neurologije sa specijalnom negom bolesnika
  • Neurološka dijagnostika
  • Praktična nastava u okviru pomenutih predmeta
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više