Stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja

Uopšteno govoreći, mogućnost dokvalifikacije za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja imaju svi kandidati, koji su prethodno stekli osnovne kvalifikacije u okviru srednje zubotehničke škole. Upravo njima i jeste prvenstveno namenjen ovaj program, ali moramo naglasiti da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad nudi i redovno i vanredno školovanje, kao i mogućnost stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije za sve zainteresovane kandidate.

Naročito je bitno da svako ko konkretnom programu specijalizacije želi da pristupi ima i iskustvo u radu u struci i to u trajanju od najmanje 2 godine, a o čemu će biti obavezan prilikom upisa da dostavi važeći dokaz.

Trebalo bi da svi oni budu informisani o tome da je celokupna edukacija usklađena u potpunosti sa trenutno aktuelnim pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Iz tog razloga napominjemo da svi kandidati imaju tri stručna predmeta da polože, zatim jedan opšti i praktičnu nastavu u okviru jednog predmeta.

Jednostavnije govoreći, njihova je obaveza da polože predmet strani jezik, kao i stručne predmete osnovi radiografske tehnike, zatim osnovni principi radiološke zaštite i stručni predmet osnovi radiološke fizike i dozimetrija.

U okviru stručnog predmeta osnovi radiografske tehnike će imati i praktičnu nastavu, a njeno trajanje je definisano aktuelnim nastavnim programom i organizuje se u saradnji sa vrhunskim stručnjacima i institucijama u konkretnoj oblasti.

Uzevši u obzir da kandidati koji budu stekli zvanje stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja, peti stepen imaju specijalizaciju, to će im biti i znatno jednostavnije da u izabranoj struci pronađu zaposlenje.

Izuzetno je značajna informacija za sve da diploma, koju će im srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po završetku odabranog programa izdati, spada u red pravno validnih dokumenata, apsolutno priznatih i na području Srbije, ali i drugih zemalja regiona i sveta.

Samim tim bi kandidati trebalo prvo da kontaktiraju Nacionalnu službu za zapošljavanje, a ukoliko su na njenu evidenciju zvanično prijavljeni, te da od nadležnih u toj službi zahtevaju upis diplome za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja. Naravno da će u svoj CV uvrstiti informaciju da tu diplomu poseduju, a u slučaju da žele van granica naše zemlje da se zaposle, biće potrebno da sve podatke o postupku nostrifikacije diplome u toj zemlji dobiju na vreme.

Uz prisustvo svakog prethodno prijavljenog lica se organizuje upis, a osoblje ove škole će detaljno svakoga od njih informisati o dokumentima koja bi trebalo da prilože tom prilikom.
S obzirom na to da je obavezno izvršiti prijavu, odnosno osoblju ove obrazovne institucije dostaviti osnovne informacije, kao što su prezime i ime kandidata, zatim broj telefona i datum rođenja, to svako od njih bira način za prijavu koji mu odgovara. U principu se telefonski može izvršiti prijava, a u ponudi je i opcija elektronskog prijavljivanja, koja podrazumeva slanje navedenih podataka na mejl škole, s tim da svakako zainteresovani mogu i lično da izvrše prijavu u školskim prostorijama.

Prilikom zvaničnog upisa, a koji se organizuje isključivo uz lično prisustvo prijavljenih, od njih se zahteva da dostave kako uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, tako isto i potvrdu da su stekli minimun 2 godine radnog iskustva u struci, kao i diplomu, odnosno svedočanstva srednje škole koju su prethodno pohađali.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Osnovi radiološke fizike i dozimetrije
  • Osnovni principi radiološke zaštite
  • Osnovi radiografske tehnike
  • Praktična nastava predmeta Osnovi radiografske tehnike

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top