Stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja

Uopšteno govoreći, mogućnost dokvalifikacije za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja imaju svi kandidati, koji su prethodno stekli osnovne kvalifikacije u okviru srednje zubotehničke škole. Upravo njima i jeste prvenstveno namenjen ovaj program, ali moramo naglasiti da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad nudi i redovno i vanredno školovanje, kao i mogućnost stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije za sve zainteresovane kandidate.

Naročito je bitno da svako ko konkretnom programu specijalizacije želi da pristupi ima i iskustvo u radu u struci i to u trajanju od najmanje 2 godine, a o čemu će biti obavezan prilikom upisa da dostavi važeći dokaz.

Trebalo bi da svi oni budu informisani o tome da je celokupna edukacija usklađena u potpunosti sa trenutno aktuelnim pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Iz tog razloga napominjemo da svi kandidati imaju tri stručna predmeta da polože, zatim jedan opšti i praktičnu nastavu u okviru jednog predmeta.

Jednostavnije govoreći, njihova je obaveza da polože predmet strani jezik, kao i stručne predmete osnovi radiografske tehnike, zatim osnovni principi radiološke zaštite i stručni predmet osnovi radiološke fizike i dozimetrija.

U okviru stručnog predmeta osnovi radiografske tehnike će imati i praktičnu nastavu, a njeno trajanje je definisano aktuelnim nastavnim programom i organizuje se u saradnji sa vrhunskim stručnjacima i institucijama u konkretnoj oblasti.

Uzevši u obzir da kandidati koji budu stekli zvanje stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja, peti stepen imaju specijalizaciju, to će im biti i znatno jednostavnije da u izabranoj struci pronađu zaposlenje.

Izuzetno je značajna informacija za sve da diploma, koju će im srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po završetku odabranog programa izdati, spada u red pravno validnih dokumenata, apsolutno priznatih i na području Srbije, ali i drugih zemalja regiona i sveta.

Samim tim bi kandidati trebalo prvo da kontaktiraju Nacionalnu službu za zapošljavanje, a ukoliko su na njenu evidenciju zvanično prijavljeni, te da od nadležnih u toj službi zahtevaju upis diplome za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja. Naravno da će u svoj CV uvrstiti informaciju da tu diplomu poseduju, a u slučaju da žele van granica naše zemlje da se zaposle, biće potrebno da sve podatke o postupku nostrifikacije diplome u toj zemlji dobiju na vreme.

Uz prisustvo svakog prethodno prijavljenog lica se organizuje upis, a osoblje ove škole će detaljno svakoga od njih informisati o dokumentima koja bi trebalo da prilože tom prilikom. S obzirom na to da je obavezno izvršiti prijavu, odnosno osoblju ove obrazovne institucije dostaviti osnovne informacije, kao što su prezime i ime kandidata, zatim broj telefona i datum rođenja, to svako od njih bira način za prijavu koji mu odgovara. U principu se telefonski može izvršiti prijava, a u ponudi je i opcija elektronskog prijavljivanja, koja podrazumeva slanje navedenih podataka na mejl škole, s tim da svakako zainteresovani mogu i lično da izvrše prijavu u školskim prostorijama.

Prilikom zvaničnog upisa, a koji se organizuje isključivo uz lično prisustvo prijavljenih, od njih se zahteva da dostave kako uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, tako isto i potvrdu da su stekli minimun 2 godine radnog iskustva u struci, kao i diplomu, odnosno svedočanstva srednje škole koju su prethodno pohađali.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Osnovi radiološke fizike i dozimetrije
  • Osnovni principi radiološke zaštite
  • Osnovi radiografske tehnike
  • Praktična nastava predmeta Osnovi radiografske tehnike
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više