Farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda

Ukoliko je stekao radno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine u oblasti analitike i kontrole lekova i drugih farmaceutskih proizvoda, kandidat ima pravo da pristupi specijalizaciji, za sticanje zvanja petog stepena, a koju prema pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizuje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu.

Osim tog uslova, svako ko je zainteresovan za sticanje diplome za zanimanje farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda mora posedovati i dokaz da je završio srednju stručnu školu, u trajanju od 4 godine, a u području rada zdravstvo i socijalna zaštita i to isključivo za obrazovni profil farmaceutski tehničar.

Napominjemo da će se rangiranje prijavljenih kandidata svakako vršiti prema njihovom opštem uspehu tokom prethodnog školovanja, a naročita pažnja će biti usmerena na ocene iz 4 predmeta i to kako matematike i farmaceutske hemije, tako i na ocene iz predmeta analitička hemija i farmaceutska tehnologija.

Upravo ta dokumenta mora dostaviti prilikom zvaničnog upisa svaki kandidat, kao i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu i uverenje o državljanstvu.

Inače se upis vrši u dogovorenim terminima, uz obavezno lično prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata.

Za zvaničnu prijavu je potrebno da zainteresovani dostavi ili na mejl adresu ove škole ili putem telefona, a može i lično, osnovne informacije o sebi, koje izuzev imena i prezimena, podrazumevaju i datum rođenja, kao i broj telefona za dalji kontakt.

Pre nego što predstavimo uopšteno nastavni program za obrazovni profil farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda, obavezni smo da napomenemo i to da ova škola ima sva neophodna ovlašćenja i dozvole, tako da i diplomu, koju izdaje po završetku specijalizacije, odnosno nakon uspešno položenog specijalističkog ispita, vlasnici mogu upisati u svoj radni dosije, uzevši u obzir da se radi o pravno priznatom dokumentu. Naglašavamo da je zakon u tom segmentu od nedavno promenjen, te da isključivo nadležni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje imaju ovlašćenja da vrše upis kako stečenih diploma, tako isto i sertifikata, te je najbolje da kandidat koji stekne diplomu za pomenuti obrazovni profil V stepena kontaktira zaposlene u ovoj službi i informiše se o postupku upisa tog dokumenta u njegov radni dosije.

Postoji samo jedan zajednički opšti predmet u nastavnom programu ove specijalizovane i odnosi se na strani jezik, a organizator nudi mogućnost kandidatima da odaberu između nekoliko jezika, o čemu će precizno biti obavešteni svi prilikom upisa.

Ukupno je četiri stručna predmeta u nastavnom programu, kao i praktična nastava u bloku, koja uključuje 360 časova ukupno.

Izuzev predmeta fizička hemija i farmakologija, kandidati su obavezni da polažu i stručni predmet informatika u zdravstvu, kao i predmet hemija, analitika i kontrola farmaceutskih proizvoda. Organizacija prakse se vrši u okviru onih institucija, sa kojima ova škola već ima uspostavljenu poslovnu saradnju, te tom prilikom svi koji pohađaju specijalizaciju za obrazovni profil petog stepena farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda dobijaju garancije o kvalitetu praktične nastave. Postoji mogućnost i da se kandidati odluče da pronađu lično kompaniju, u kojoj postoje uslovi za pohađanje prakse, ali u tom slučaju im organizator ne može pružiti adekvatne garancije za njen kvalitet, te će to svakako posebno biti naglašeno prilikom zvaničnog upisa svakome od njih.

A da bi mogli da dobiju diplomu za pomenuto zanimanje petog stepena, svi kandidati su obavezni da na kraju polažu specijalistički ispit, koji podrazumeva usmenu proveru znanja i izvršenje praktičnog zadatka.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Informatika u zdravstvu
 • Fizička hemija
 • Hemija, analitika i kontrola farmaceutskih proizvoda
 • Farmakologija

Praktična nastava

Praktična nastava u bloku prema nastavnom programu obrazovnog profila

PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više