Farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda

Ukoliko je stekao radno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine u oblasti analitike i kontrole lekova i drugih farmaceutskih proizvoda, kandidat ima pravo da pristupi specijalizaciji, za sticanje zvanja petog stepena, a koju prema pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizuje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu.
Osim tog uslova, svako ko je zainteresovan za sticanje diplome za zanimanje farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda mora posedovati i dokaz da je završio srednju stručnu školu, u trajanju od 4 godine, a u području rada zdravstvo i socijalna zaštita i to isključivo za obrazovni profil farmaceutski tehničar.
Napominjemo da će se rangiranje prijavljenih kandidata svakako vršiti prema njihovom opštem uspehu tokom prethodnog školovanja, a naročita pažnja će biti usmerena na ocene iz 4 predmeta i to kako matematike i farmaceutske hemije, tako i na ocene iz predmeta analitička hemija i farmaceutska tehnologija.

Upravo ta dokumenta mora dostaviti prilikom zvaničnog upisa svaki kandidat, kao i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu i uverenje o državljanstvu.
Inače se upis vrši u dogovorenim terminima, uz obavezno lično prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata.
Za zvaničnu prijavu je potrebno da zainteresovani dostavi ili na mejl adresu ove škole ili putem telefona, a može i lično, osnovne informacije o sebi, koje izuzev imena i prezimena, podrazumevaju i datum rođenja, kao i broj telefona za dalji kontakt.
Pre nego što predstavimo uopšteno nastavni program za obrazovni profil farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda, obavezni smo da napomenemo i to da ova škola ima sva neophodna ovlašćenja i dozvole, tako da i diplomu, koju izdaje po završetku specijalizacije, odnosno nakon uspešno položenog specijalističkog ispita, vlasnici mogu upisati u svoj radni dosije, uzevši u obzir da se radi o pravno priznatom dokumentu. Naglašavamo da je zakon u tom segmentu od nedavno promenjen, te da isključivo nadležni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje imaju ovlašćenja da vrše upis kako stečenih diploma, tako isto i sertifikata, te je najbolje da kandidat koji stekne diplomu za pomenuti obrazovni profil V stepena kontaktira zaposlene u ovoj službi i informiše se o postupku upisa tog dokumenta u njegov radni dosije.
Postoji samo jedan zajednički opšti predmet u nastavnom programu ove specijalizovane i odnosi se na strani jezik, a organizator nudi mogućnost kandidatima da odaberu između nekoliko jezika, o čemu će precizno biti obavešteni svi prilikom upisa.
Ukupno je četiri stručna predmeta u nastavnom programu, kao i praktična nastava u bloku, koja uključuje 360 časova ukupno.
Izuzev predmeta fizička hemija i farmakologija, kandidati su obavezni da polažu i stručni predmet informatika u zdravstvu, kao i predmet hemija, analitika i kontrola farmaceutskih proizvoda.
Organizacija prakse se vrši u okviru onih institucija, sa kojima ova škola već ima uspostavljenu poslovnu saradnju, te tom prilikom svi koji pohađaju specijalizaciju za obrazovni profil petog stepena farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda dobijaju garancije o kvalitetu praktične nastave. Postoji mogućnost i da se kandidati odluče da pronađu lično kompaniju, u kojoj postoje uslovi za pohađanje prakse, ali u tom slučaju im organizator ne može pružiti adekvatne garancije za njen kvalitet, te će to svakako posebno biti naglašeno prilikom zvaničnog upisa svakome od njih.
A da bi mogli da dobiju diplomu za pomenuto zanimanje petog stepena, svi kandidati su obavezni da na kraju polažu specijalistički ispit, koji podrazumeva usmenu proveru znanja i izvršenje praktičnog zadatka.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Informatika u zdravstvu
 • Fizička hemija
 • Hemija, analitika i kontrola farmaceutskih proizvoda
 • Farmakologija

Praktična nastava

Praktična nastava u bloku prema nastavnom programu obrazovnog profila

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top