Medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi

Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan ukoliko je neko zainteresovan za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi jeste posedovanje relevantne diplome o prethodnom obrazovanju. Da budemo precizni, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, a u okviru svog izdvojenog odeljenja u Sremskoj Mitrovici na prvom mestu nudi mogućnost svim pojedincima, koji poseduju diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar, odnosno laboratorijski tehničar da pristupe ovoj edukaciji, te da steknu zvanje petog stepena. Isključivo u zavisnosti od toga da li lice ima diplomu za obrazovni profil trećeg ili četvrtog stepena medicinske struke će zavisiti koje ispite polaže, uzevši u obzir da prvo mora biti izvršena stručna procena obrazovanja svakog kandidata pojedinačno.

Uopšteno govoreći, svako ko je zainteresovan da izvrši dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, odnosno stručno osposobljavanje za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi će imati jedan obavezni opšti predmet i to strani jezik, kao i pet stručnih predmeta. A osim predmeta epidemiologija i hematologija, kandidati izučavaju i predmet transfuziologija, zatim obezbeđenje i kontrola kvaliteta u službi transfuzije, kao i predmet laboratorijske tehnike. Još jednom naglašavamo, da isključivo od stručne spreme koju je kandidat prethodno stekao zavisi i koje će predmete morati da polaže.

S obzirom na to da srednja škola Sveti Arhangel organizuje i redovno i vanredno školovanje, ali i stručno osposobljavanje, te prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za konkretni obrazovni profil u skladu sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te da se radi o ovlašćenoj obrazovnoj instituciji, to napominjemo da kandidati nakon završenog programa edukacije stiču priznatu diplomu. Sa tim u vezi moramo naglasiti da se ta diploma bez ikakvih poteškoća može upisati u radnu knjižicu, to jest u radni dosije svakog kandidata, a koji on mora imati otvoren u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Svakako da će konkretni dokument kandidat odneti u najbližu poslovnicu pomenute institucije i od nadležnih zahtevati da bude u skladu sa aktuelnim pravilima upisan. Isto tako bi trebalo u svoju radnu biografiju, to jest CV da unese informaciju o posedovanju diplome za zanimanje medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi. Ko god želi da se zaposli u inostranstvu, mora pribaviti samostalno informacije o postupku koji podrazumeva nostrifikaciju konkretne diplome.

A da bi upis kandidata bio u skladu sa pravilima izvršen, zahteva se da svako od njih donese izvod iz matične knjige rođenih, ali isto tako je neophodno i da u skladu sa pravilima dostavi potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od dve godine minimum i uverenje o državljanstvu, te diplomu, odnosno svedočanstva škole koju je završio prethodno.

Osim toga što će steći znanja vezano za rad službe za transfuziju krvi, lica koja žele da se kvalifikuju za pomenuto zanimanje petog stepena će imati prilike da se upoznaju i sa postupkom uzimanja uzoraka krvi, ali i njihovog čuvanja i to kako u uobičajenim okolnostima, tako i u vanrednim uslovima.

Tokom edukacije će kandidatima biti omogućeno da nauče i koja se zakonska regulativa primenjuje u okviru službe za transfuziju krvi, a svakako da će profesori akcenat staviti i na etički kodeks.

Podrazumeva se da će svako ko je zainteresovan za bilo koji od ponuđenih programa, a nakon kojih stiče zvanje medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi biti u prilici da nauči i kako se vrši prijem i priprema davaoca krvi, zatim na koji način se evidencija vodi, to jest koja su sve dokumenta tom prilikom potrebna.

Isto tako će tokom izabranog programa kandidati naučiti koji pribor se koristi i na koji način, odnosno šta je potrebno da preduzmu da ne bi došlo do komplikacija u toku postupka uzimanja uzorka krvi i nakon toga.

Svakako da će biti govora i o specijalnim tehnikama koje se primenjuju prilikom uzimanja krvne plazme od konkretnog davaoca, a ko god bude pohađao bilo koji od ponuđenih programa će naučiti i kako se vrše specifične analize u namenskim hematološkim laboratorijama, te kako se vrši prijem uzoraka, zatim njihovo razvrstavanje i odvajanje plazme od krvi u različitim situacijama.

Predviđeno je nastavnim programom po kome se izvodi edukacija za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi da kandidati budu u potpunosti osposobljeni kako kroz teorijski, tako isto i kroz praktičan rad za sve korake koji moraju biti preduzeti tom prilikom. U saradnji sa prestižnim medicinskim ustanovama se sprovodi praksa, a njeno trajanje je definisano aktuelnim nastavnim programom i biće predočeno svakom kandidatu ponaosob.

Nakon što završe izabrani program i steknu zakonski priznatu diplomu, kandidati mogu zaposlenje da pronađu kako u specijalnim laboratorijama i zavodima za transfuziju krvi, tako isto i u mnogim drugim medicinskim ustanovama u kojima postoji potreba za zapošljavanjem stručnjaka navedenog profila.

Po završetku školovanja, polaznici stiču peti stepen stručne spreme.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Hematologija
  • Epidemiologija
  • Laboratorijske tehnike
  • Transfuziologija
  • Obezbeđenje i kontrola kvaliteta u službi transfuzije
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više