O školi

Ukoliko ste mislili da nije moguće da vaše dete pohađa privatnu srednju školu, za koju nećete morati da izdvajate vrtoglave svote novca na mesečnom ili godišnjem nivou, srednja škola „Sveti Arhangel“ je tu da vas u potpunosti razuveri! Sa osnovnim ciljem da kvalitetno obrazovanje učinimo, svima koji su zainteresovani dostupnim, sa posebnom pažnjom smo kreirali cenu, koja se u najmanju ruku može smatrati pristupačnom, a kada se posmatra sa stanovišta izuzetnog kvaliteta nastave koji je naš zaštitni znak.

Gotovo u samom srcu grada Novog Sada, na adresi Trg Marije Trandafil broj 14 se nalaze prostorije ove institucije, koja iako mlada vrlo brzo je pokazala da profesionalno pristupa svom poslu, te sada sa ponosom možemo da kažemo da od školske 2017/2018. godine svako ko želi, ima priliku da se upiše na jedan od ponuđenih smerova i na taj način sebe, na prvom mestu poštedi polaganja prijemnog ispita. Osnovni uslov za sve one osobe koje su zainteresovane za redovno školovanje, a koje se organizuje u skladu sa svetski priznatim standardima u oblasti obrazovanja, jeste da dostave zahtevanu dokumentaciju. Prethodno, zainteresovani kandidati imaju mogućnost i da se prijave, ukoliko im je tako lakše, a što mogu da učine ili lično u prostorijama naše škole ili putem kontakt forme na zvaničnom sajtu ove institucije. Naravno, dozvoljeno im je i da kontakt, odnosno prijavu izvrše putem telefona ili mejla.

Budući da smo ovlašćeni i za vanredno školovanje, to se uslovi, ali i zahtevana dokumentacija razlikuje upravo u zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog učenika.

Neophodno je da svako koga zanima redovno školovanje prethodno završi osnovnu školu, a upis se zvanično organizuje sve do 31. avgusta tekuće godine. Uz prijavu, ovi učenici takođe treba da dostave original ili overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi i izvoda iz matične knjige rođenih, a zahteva se i lekarsko uverenje. Tom prilikom će učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj da zvanično potpiše ugovor o školovanju, te će prethodno da bude jasno informisan i o ceni, odnosno o uslovima plaćanja.

A kada je u pitanju vanredno školovanje, napominjemo da je ono namenjeno svakome ko ima više od 17 godina, odnosno ko ne pohađa redovno nijednu srednju školu. Takođe, ovaj oblik nastave može da pohađa i svaka osoba jasno definisane starosti, a koja želi da promeni zanimanje koje je stekla ili koja želi da stekne zvanje višeg stepena, budući da smo ovlašćeni i za vršenje prekvalifikacije i dokvalifikacij i to u skladu sa odredbama zakona. Takođe se zahteva da ovi učenici prilikom upisa dostave ili overenu fotokopiju ili original krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih. Vrlo je važno i da, u zavisnosti od svog trenutnog statusa, oni prilože i svedočanstvo osnovne škole ili svedočanstvo razreda koji su pre toga završili, a tu isto treba da dostave ili original ili overenu kopiju.

Sasvim je logično da svakog roditelja brine da li je srednja škola „Sveti Arhangel“ akreditovana ili nije, odnosno da li su diplome koje učenici steknu po njenom završetku priznate. Iz tog razloga navodimo podatak da je rešenjem broj 205/2016 i to od 09.11.2016. godine, a koje je doneo Privredni sud, utvrđeno da upravo naša institucija ispunjava sve uslove koji su propisani zakonom da bi mogla da vrši ovu delatnost, a vezano za prostor, opremu, nastavna sredstva i potreban broj nastavnika i stručnih saradnika. Tako da možete biti potpuno bezbrižni, jer odlukom da vaše dete obrazovanje stekne baš u našoj školi, dali ste mu mogućnost i da stekne validnu diplomu za jedno od mnogih zanimanja za koja smo specijalizovani. Sa tim u vezi naglašavamo i da sa stečenom diplomom, svaki svršeni učenik naše škole ima mogućnost ne samo da se lako zaposli u izabranoj struci, već i da nastavi svoje školovanje na konkretnom fakultetu.

Među brojnim obrazovnim profilima za koje možete da se kvalifikujete, ovom prilikom ćemo najpre pomenuti one medicinske struke, pošto je za njima trenutno i najveća potražnja, Ne samo da učenici mogu da steknu diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar, odnosno medicinska sestra - vaspitač i pedijatrijska sestra - tehničar, već im isto tako nudimo mogućnost i da se školuju za farmaceutskog i laboratorijskog tehničara, ali takođe mogu i da steknu diplomu za zvanje ekonomski tehničar, te da dobiju diplomu za zanimanje ženski frizer i to III ili V stepen, odnosno za još mnogo drugih zanimanja ekonomske, trgovinske, administrativne, turističke i ostalih struka. Da budemo precizniji, bez obzira čime želite da se bavite u budućnosti, možete biti sasvim sigurni da srednja škola „Sveti Arhangel“ ima mogućnost da organizuje i redovno i vanredno školovanje baš za to zanimanje, a na vama je samo da se odlučite i kontaktirate nas.

Profesori obezbeđuju vanrednim učenicima BESPLATNO sve potrebne knjige za učenje,konsultacije idostupnost u slučaju problema u savlađivanju gradiva 24 časa, dodatne časove, a sve to da bi se gradivo usvojilo uspešno i isto tako položio željeni ispit

Da bismo vam još malo pojasnili koliko je nama kvalitet važan, naglasićemo i da svi profesori i ostali stručnjaci koji su zvanično zaposleni u našoj školi, pored svih zahtevanih nivoa kvalifikacija, svakako imaju i dugogodišnje radno iskustvo u oblasti prosvete, te ne sumnjamo da će svaki učenik biti i više nego zadovoljan pristupom, te načinom na koji oni nastoje da im prenesu neophodna znanja. A da bismo mogli da ostanemo na tom nivou kvaliteta, svim profesorima neprekidno omogućujemo dodatkne vrste edukacije, u okviru kojih oni usavršavaju znanja koja već poseduju, te se upoznaju i sa vodećim svetskim trenodima u oblasti obrazovanja, a sve sa ciljem da učenicima naše škole maksimalno olakšaju nastavu i omoguće im da što bolje razumeju gradivo koje je predviđeno važećim nastavnim programom.

Podrazumeva se i da srednja škola „Sveti Arhangel“ u potpunosti poštuje sve odredbe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te da profesori nastoje da maksimalno olakšaju svim učenicima pohađanje nastave u okviru odabranog profila, bez obzira da li ih zanima vanredno ili redovno školovanje. Oni, takođe nastoje da neprekidno unapređuju način održavanja nastave, te se poseban akcenat stavlja na interaktivni tip podučavanja. Budući da se u jednom odeljenju odlično nalazi manji broj učenika, svi oni podjednako uzimaju učešća u nastavi i tako, na mnogo lakši način, već za vreme časova imaju prilike da usvoje predviđena znanja.

A ukoliko postoji potreba za dodatnim konsultacijama, svaki profesor će maksimalno izaći u susret učenicima i to uz primenu svih modernih sredstava komunikacije. Da bi još bolje usvojili znanja koja zahteva nastavni plan za konkretan obrazovni profil, učenici će biti u prilici i da prisustvuju različitim, pažljivo osmišljenim radionicama, te će relativno često biti zaduženi i da izrađuju projekte, a prema smernicama koje će im dati predavači.

Uzevši u obzir da redovno školovanje koje organizujemo predstavlja novu etapu u životu učenika, po potrebi se u njihovu interakciju i prihvatanje nastavnog programa uključuju i visokokvalifikovani pedagog i psiholog, koji će nastojati da budu na raspolaganju prvenstveno onim učenicima kojima je potrebno dodatno posvetiti pažnju, a kako bi se što lakše prilagodili zahtevima koje navodi srednjoškolsko obrazovanje.

Srednja škola „Sveti Arhangel“ može da se pohvali i činjenicom da ostvaruje saradnju sa onim institucijama koje se smatraju naročito uspešnim u svojoj branši, te u okviru njih, najčešće i organizuje praktičnu nastavu koju zahteva određeni obrazovni profil. Kao i svaka druga, tako i naša škola svim đacima redovne škole nudi mogućnost da idu na ekskurzije, a u samim prostorijama ove institucije se nalazi ne samo vrhunska oprema koja je potrebna za rad, već i sistem video obezbeđenja.

Bilo da vas zanima redovno školovanje ili prekvalifikacija, odnosno dokvalifikacija, te vanredno školovanje, srednja škola „Sveti Arhangel“ i njeno ljubazno osoblje će rado da vas uputi u sve potrebne detalje. Na vama je samo da odlučite koji obrazovni profil vas zanima, a mi smo tu da nastavu organizujemo i pružimo vam maksimalan kvalitet, po izuzetno pristupačnoj ceni!

PODELITE: