Akreditacija srednje škole Sveti Arhangel - REŠENJE

UTVRĐUJE SE da Srednja škola "Sveti Arhangel" Novi Sad, ul. Trg Marije Trandafil br. 14, 21 000 Novi Sad, VD direktor Iris Petrović, rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice broj 128-022-379/2016-01 od 27.decembra 2016, ISPUNjAVA propisane uslove u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika za ostvarivanje nastavnih planova i programa:

U području rada, ekonomija, pravo i administracija

Za obrazovni profilekonomski tehničar u četvorogodišnjem obrazovanju u I, II, III i IV razredu

U području rada iz oblasti zdravstva i socijalne zastite

Za obrazovne profile medicinska sestra tehničar, farmaceutski tehničar, labaratorijski tehničar, pedijatrijska sestra tehničar, zubni tehničar, stomatološka sestra - tehničar, fizioterapeutski tehničar, ginekološko - akušerska sestra i medicinska sestra - vaspitač; u četvorogodišnjem obrazovanju u I, II, III i IV razredu

Škola će obavljati delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja počev od školske 2016/2017 godine

Preuzmite našu akreditaciju u PDF formatu:

Dopuna rešenja u PDF formatu:

Rešenje o proširenju delatnosti u PDF formatu:

Rešenje o verifikaciji novih obrazovnih profila i izdvojenog odeljenja škole:

Rešenje o verifikaciji novih obrazovnih profila od 22.02.2019.:

PODELITE: