Knjigovođa - kontista

Uz maksimalno poštovanje svih smernica, koje navodi resorno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje program specijalizacije, nakon koga kandidati postaju vlasnici diplome za zanimanje knjigovođa - kontista peti stepen.
S obzirom na to da je u pitanju specijalizacija, od kandidata se očekuje da su prethodno stekli zvanje IV stepena u oblasti ekonomije, odnosno administracije, te da su u konkretnoj struci radili minimum dve godine, a podrazumeva se da imaju i relevantan dokaz o tome.
Obavezan je svako, ko želi da pohađa ovaj program, prvo da kontaktira putem telefona pomenutu školu i tako izvrši prijavu, a može to učiniti i direktno u prostorijama škole ili elektronski. Od podataka mora navesti ime i prezime, zatim datum rođenja, te ostaviti svakako i broj telefona, a zarad budućeg kontakta sa nadležnima.

Posebno je važno da lično prisustvuje upisu svako, ko je pre toga u skladu sa važećim pravilima izvršio prijavu. Isto tako je bitno da svu neophodnu dokumentaciju dostavi, a koja osim već pomenutog dokaza o stečenom minimum dvogodišnjem radnom iskustvu, uključuje i dostavljanje diplome srednje škole, odnosno svedočanstava za svaki završeni razred, kao i izvoda iz matične knjige rođenih, ali i uverenja o državljanstvu.
Osim zajedničkih, odnosno opštih predmeta, program specijalizacije za sticanje zvanja knjigovođa - kontista V stepen uključuje i stručne predmete, ali i praktičnu nastavu, koja se organizuje u bloku i u skladu sa nastavnim programom za ovaj obrazovni profil.
Najpre da naglasimo da organizator nudi mogućnost pohađanja prakse u onim kompanijama, sa kojima je prethodno sarađivao i kada daje sve neophodne garancije za njen kvalitet. Druga opcija, koju takođe kandidati mogu odabrati podrazumeva da praktični deo ove edukacije pohađaju u okviru one firme, koju oni lično budu odabrali. Naravno da u tom slučaju organizator nije u mogućnosti da pruži pojedincima garancije za kvalitet prakse, uzevši u obzir da sa načinom poslovanja tog pravnog lica on nije prethodno upoznat.
U opšte predmete osim stranog jezika, spada i predmet osnove radnog i privrednog prava, dok je zastupljeno i četiri stručna predmeta. Obavezan je svako ko želi da stekne zvanje petog stepena knjigovođa - kontista da polaže predmet finansije, potom stručni predmet organizacija računovodstva i sredstava, te predmete računovodstvo sa poslovima likvidature i bilansiranje i poslovno informisanje.
Završni, odnosno specijalistički ispit se sastoji od dva dela, a kandidat postaje vlasnik diplome za ovaj obrazovni profil petog stepena samo ako položi teorijski deo i ako izvrši praktični zadatak, koji je predviđen programom.
Trebalo bi da nakon sticanja diplome za ovo zanimanje svaki pojedinac kontaktira nadležne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i od njih direktno zahteva da izvrše zvaničan upis te diplome u njihov radni dosije, jer je tako predviđeno trenutno aktuelnim pravilima. Podrazumeva se i da bi odmah trebalo u svoj CV, odnosno radnu biografiju da svako od njih unese informaciju o završenoj specijalizaciji, te o posedovanju diplome za pomenuti obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik
 • Osnove radnog i privrednog prava

Stručni predmeti

 • Organizacija računovodstva i sredstava
 • Bilansiranje i poslovno informisanje
 • Finansije
 • Računovodstvo sa poslovima likvidature

Praktična nastava

 • Praktična nastava se organizuje u bloku u skladu sa pravilima obrazovnog profila

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top