Pedijatrijska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu

Predviđeno je pravilnikom ove obrazovne institucije da isključivo kandidati, koji imaju dokaz da su pre toga završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, a u području rada zdravstvo i socijalna zaštita i to isključivo za smer pedijatrijska sestra - tehničar, imaju pravo da pohađaju specijalizaciju za obrazovni profil petog stepena pedijatrijska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu. Pored tog uslova, svako ko je zainteresovan da pohađa ovu edukaciju ima obavezu i da prilikom upisa priloži validan dokaz o adekvatnom radnom iskustvu, a vezano za obavljanje poslova opšte i intenzivne nege u oblasti pedijatrije, koje mora trajati najmanje dve godine.

Vrlo je važno da svako ko ima interesovanje za pohađanje ovog programa bude upoznat i sa time da se rangiranje kandidata za upis vrši prema opštem uspehu, koji su postigli u srednjoj školi, a prvenstveno se obraća pažnja na ocene iz četiri stručna predmeta i to pedijatrija, anatomija i fiziologija, kao i iz predmeta farmakologija i zdravstvena nega deteta, odnosno nega bolesne dece.

Programom je zastupljen jedan opšti predmet i to strani jezik, a kojom prilikom se svakom kandidatu nudi mogućnost da izabere između četiri opcije, to jest nemačkog, engleskog i francuskog, kao i ruskog jezika. U programu specijalizacije za zanimanje pedijatrijska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu postoji i tri stručna predmeta i to neonatologija, potom predmet urgentna stanja u pedijatriji i stručni predmet anestezija, reanimacija i intenzivna nega.

A u skladu sa važećim programom, koji je usklađen sa smernicama navedenim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, svi kandidati imaju obavezu i da pohađaju praktičnu nastavu i to iz dva predmeta. Sa ukupno 120 nastavnog fonda je zastupljena praktična nastava u okviru stručnog predmeta neonatologija, dok 240 časova imaju obavezu da kandidati pohađaju praksu u okviru predmeta anestezija, reanimacija i intenzivna nega.

Od svakoga ko je zainteresovan da pohađa specijalizaciju za obrazovni profil petog stepena pedijatrijska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu se zahteva da izvrši prijavu, a što može učiniti direktno u prostorijama škole ili putem telefona, tokom radnog vremena. Sem toga, svaki kandidat ima pravo i da na mejl pošalje zahtevane podatke, a koji osim njegovog imena i prezimena, moraju uključivati i datum rođenja, te svakako broj telefona.

Pravilo je da se upis ne sme vršiti, ukoliko mu prethodno prijavljeni kandidat ne prisustvuje, a o čemu će svako od njih detaljno biti i informisan. Od dokumenata prilikom upisa svaki prijavljeni mora da priloži kako uverenje o državljanstvu i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, tako isto i dokaz o stečenom radnom iskustvu, odnosno o prethodnom školovanju, a što se prvenstveno odnosi na svedočanstvo i diplome srednje škole koju je završio.

Važno je informisati i sve polaznike da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje praksu u saradnji sa svojim poslovnim partnerima, a u kom slučaju navodi i garancije za kvalitet tog dela specijalizacije. Svakako da prijavljeni ima pravo i da praksu pohađa u nekoj drugoj instituciji, ali u tom slučaju neće dobiti garancije za kvalitet prakse, jednostavno zato što organizator nije upoznat sa načinom poslovanja konkretnog pravnog lica.

Da bi kandidat mogao da dobije diplomu za zanimanje pedijatrijska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, on je u obavezi i da polaže specijalistički ispit, a koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dela.

Teorijski deo podrazumeva polaganje ispita usmeno, dok se praktični deo odnosi na izvršenje zadatka, kako bi članovi komisije utvrdili fa li je kandidat i u kojoj meri usvojio znanja predviđena programom, te da li zna da ih pravilno u praksi primenjuje.

Napominjemo da institucija organizatora poseduje sve dozvole koje su neophodne za sprovođenje specijalizacije za zanimanje petog stepena pedijatrijska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu. A sve to je naročito važno zbog diplome, koju će svaki kandidat steći nakon položenog teorijskog i praktičnog dela završnog ispita. Upravo tu diplomu on treba i da upiše u svoj radni dosije, ukoliko ga ima pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje otvorenog. U skladu sa pravilima, zvaničan upis prethodno stečenih diploma, kao i sertifikata vrše isključivo nadležni u toj službi, te je preporuka svakom kandidatu da ih blagovremeno kontaktira i raspita se o postupku upisa diplome za pomenuto zanimanje.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Neonatologija
 • Urgentna stanja u pedijatriji
 • Anestezija i reanimacija

Praktična nastava

 • Neonatologija
 • Anestezija, reanimacija i intenzivna nega
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više