Farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda

Isključivo one osobe, koje su se pre toga školovale za zanimanje farmaceutski tehničar, IV stepen imaju pravo da pohađaju program specijalizacije za V stepen, te da postanu vlasnici diplome za obrazovni profil farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda.
Međutim, nije to jedini uslov koji moraju ispuniti, već imaju obavezu i da prilikom upisa dostave relevantan dokaz o minimum dve godine radnog iskustva i to u oblasti tehnologije farmaceutskih proizvoda.
Bitno je i da svako ko je zainteresovan kontaktira srednju školu Sveti Arhangel putem telefona ili dođe lično, kako bi izvršio prijavu. Sem toga, otvorena je mogućnost i za elektronski način prijavljivanja, u kom slučaju bi kandidati trebalo da zahtevane informacije šalju na mejl adresu. Podrazumeva se da će navesti svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te je vrlo važno da ostave i kontakt podatke, odnosno broj telefona.

Inače je pravilnikom ove škole predviđeno da se upisivanje zainteresovanih za pohađanje specijalizacije za zvanje farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda vrši uz njihovo prisustvo. Od dokumenata moraju dostaviti i validan izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu, te je vrlo važno da prilože i dokaz o prethodnom stečenom obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni profil farmaceutskih tehničar. Bitno je da dostave i svedočanstva za svaki razred i diplomu, te naravno i dokaz da su stekli minimum dve godine radnog iskustva u oblasti tehnologije farmaceutskih proizvoda.
Posle toga će zaposleni u školi da izvrše rangiranje kandidata za upis, a osim po opštem uspehu iz srednje škole, rangiranje se vrši i po ocenama iz četiri predmeta i to matematika, farmaceutska hemija, kao i analitička hemija i farmaceutska tehnologija.
Ovde je vrlo važno da napomenemo i podatak da organizator ima sve neophodne dozvole izdate od strane nadležnih institucija, te da program specijalizacije za obrazovni profil petog stepena farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda sprovodi prema pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao relevantne institucije u našoj zemlji. Iz tog razloga, kandidati nemaju nikakvog razloga da brinu, jer diploma koja će im biti izdata nakon položenog specijalističkog ispita, odnosno njegovog teorijskog i praktičnog dela, spada u red pravno validnih. Naravno da svako ko ima otvoren radni dosije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ima pravo da se nadležnima obrati i zahteva upis te diplome, te se podrazumeva da može i da je priloži na konkurs za zaposlenje u bilo kojoj kompaniji.
Samo je jedan zajednički predmet u nastavnom programu ove specijalizacije i on podrazumeva strani jezik, s tim da svaki kandidati ima pravo da izabere između nekoliko varijanti koje su ponuđene, a sa čime će on biti upoznat od strane zaposlenih u ovoj školi.
Kada su u pitanju stručni predmeti, njih ima ukupno 4, tako da svako ko želi da stekne diplomu za zanimanje tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda ima obavezu da polaže teorijski predmet farmakologija, zatim fizička hemija i informatika u zdravstvu, kao i stručni predmet farmaceutska tehnologija.
Upravo se iz predmeta farmaceutska tehnologija i organizuje praktičan deo nastave, a u trajanju od 360 časova. Organizator nudi dve opcije za pohađanje prakse, te omogućuje prijavljenima da u onim specijalizovanim institucijama, sa kojima škola već sarađuje, pohađaju predviđeni broj časova praktične nastave, te u potpunosti daje garancije za njen kvalitet. Druga opcija podrazumeva da kandidat samostalno pronađe odgovarajuću instituciju, te da u skladu sa pravilima pohađa praksu, ali u tom slučaju organizator neće pružiti garancije kvaliteta tog segmenta edukacije.
Završni ispit, odnosno takozvani specijalistički obuhvata sa jedne strane teorijski deo, a sa druge praktični, u kom slučaju se pred svakog, ko želi da zvanično stekne diplomu za obrazovni profil petog stepena farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda stavlja zahtev da izvrši praktičan zadatak, kako bi članovi komisije na licu mesta mogli da provere u kojoj meri je on predviđena znanja usvojio i kako zna da ih primenjuje u praksi. Isključivo kandidat koji položi i jedan i drugi deo specijalističkog ispita postaje vlasnik diplome za konkretni obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Farmaceutska tehnologija
 • Fizička hemija
 • Farmakologija
 • Informatika u zdravstvu

Praktična nastava

 • Farmaceutska tehnologija

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top