Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?

Pitanje koje se nameće kada je u pitanju dokvalifikacija ili vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija za izabrano zanimanje istog stepena, odnosno takozvano uporedno školovanje jeste i da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu. Tim pre što smo imali prilike da saznamo da su u našoj zemlji radile određene obrazovne institucije koje, zapravo uopšte nisu bile akreditovane, pa je samim tim i validnost diploma koje su kandidati u okviru njih stekli je dovedena itekako u pitanje.

Upravo zato i navodimo da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad svakako ima razumevanja za svakoga koga muči nedoumica da li će po sticanju diplome imati mogućnost da je upiše u svoj radni dosije, to jest da li će mu biti priznata ako bude želeo da konkuriše za određeno zanimanje, odnosno da li će biti u praksi tretirana kao diploma neke državne škole.

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu

Privredni sud je 09.11.2016. godine doneo zvanično rešenje koje je označeno brojem 205/2016, a u okviru koga je zvanično donet zaključak da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ispunjava sve zahteve koje donosi aktuelni zakon, čime je i zvanično potala ovlašćena da obavlja obrazovnu delatnost za koju se specijalizovala.

Prema odredbama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srbije se i odvija kako vanredno i uporedno školovanje u okviru pomenute institucije, tako isto i proces dokvalifikacije, ali i prekvalifikacije.

Butno je da svakome koga interesuje takozvano neformalno obrazovanje za koje smo specijalizovani, takođe zna da se naša škola u potpunosti pridržava konkretnih odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovanja, te da se prilikom organizacije svih pomenutih vidova edukacije koje imamo u ponudi svakako poštuju smernice koje precizira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Da li je srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu zvanično akreditovana?

Najpre da napomenemo da obrazovna institucija koja je akreditovana, zapravo poseduje pravno validno rešenje kojim joj se dozvoljava da se bavi obrazovnom delatnošću, te da u skladu sa pravilima sprovodi određeni vid nastave za tačno definisane obrazovne profile.

Svaki program koji u svojoj zvaničnoj ponudi ima srednja škola Sveti Arhangal, Novi Sad se organizuje u skladu sa odredbama važećeg zakona o neformalnom srednjem obrazovanju, a zahvaljujući prethodno pomenutom rešenju kojim je naša škola označena kao akreditovana obrazovna institucija, svi kandidati koji se odluče za jedan od ponuđenih vidova nastave stiču diplome koje su po zakonu važeće.

Nakon svega navedenog je jasno i da je naša škola u potpunosti akreditovana kako za sprovođenje uporedne nastave, tako i za vanredno školovanje, te isto tako i za proces dokvalifikacije i prekvalifikacije i to za veliki izbor obrazovnih profila u okviru različitih kategorija.

Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?

Svaka obrazovna institucija koja funkcioniše na teritoriji Republike Srbije, a koja je od strane nadležnih državnih institucija akreditovana, odnosno ovlašćena za konkretnu delatnost ima obavezu da izdaje i diplome kandidatima koji zadovolje sve zahteve u okviru konkretnog tipa edukacije.

Podrazumeva se i da će svako od njih imati obavezu da ispuni uslove koje navodi, recimo vanredno ili uporedno školovanje, to jest dokvalifikacija ili prekvalifikacija. A to, na primer znači da osobe koje pristupaju prekvalifikaciji moraju prethodno posedovati diplomu za određeno zanimanje III ili IV stepena, te će u okviru naše škole da se prekvalifikuju za obrazovni profil iz neke druge struke, ali koji mora biti istog stepena kao i onaj za koji su se pre toga školovali. Što se tiče dokvalifikacije, kod nje se zahteva da je kandidat prethodno postao vlasnik diplome za obrazovni profil III ili IV stepena, a kada se pristupa konkretnom procesu i to sa ciljem da on stekne diplomu za zanimanje u bilo kojoj drugoj delatnosti, ali koje je više za jedan stepen. Vanredno školovanje je namenjeno osobama koje imaju najmanje 17 godina i koje su do trenutka upisa završile minimalno osnovnu školu, to jest prvi ili, eventualno drugi razred neke srednje škole, dok je uporedna nastava namenjena učenicima umetničkih škola, na prvom mestu, ali i svakom drugom ko već pohađa određenu srednju školu, te ko želi da stekne diplomu za neki obrazovni profil koji srednja škola Sveti Arhangel, u Novom Sadu ima u svojoj ponudi.

Uzevši u obzir da je diploma koju izdaje naša škola u potpuno istom rangu sa diplomom bilo koje državne, odnosno zvanično akreditovane srednje škole na teritoriji Republike Srbije, svaki kandidat koji bude pristupio odabranoj vrsti programa, a nakon što stekne diplomu za zanimanje koje bude lično izabrao, ima mogućnost da u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje zatraži i njeno zvanično evidentiranje u svoj radni dosije, budući da su pravila vezana za upisivanje diploma i sertifikata od skoro izmenjena, te je isključivo pomenuta institucija sada zadužena za ovaj proces.

PODELITE: