Naš tim

Miloš Đurđević

Profesor muzičke kulture

Milomir Spasović

Profesor medicinske grupe predmeta

Marijana Bilbija

Profesorka medicinske grupe predmeta

Ivana Ćosić

Profesorka engleskog i ruskog jezika

Valentina Jovanović

Profesor vežbi za laboratorijske tehničare

Jasmina Nikolić

Profesor vežbi za zdravstvenu negu i prvu pomoć

Tatjana Milutinović

Profesor vežbi za zdravstvenu negu - strukovna medicinska sestra

Milanka Bulatović

Profesorka zdravstvene nege

Gordana Stevanović

Profesorka zdravstvene nege

Ivana Đorđević

Profesorka ekonomske grupe predmeta i vežbi zdravstvene nege

Biljana Petrović

Profesorka hemije i medicinske biohemije

Marija Đenić

Profesor stručnih predmeta za farmaceutske tehničare

Milica Simidžija - Jovanović

Profesorka istorije

Katarina Veljković

Profesorka matematike i informatike

Jovanka Urošević

Profesorka matematike

Marija Topalović

Profesorka fizičkog vaspitanja

Sofija Vukelić Miletić

Profesorka stručnih predmeta za farmaceutske tehničare

Ivica Kovačević

Profesor matematike i informatike

Stefan Jakovljević

Doktor medicine

Violeta Marinković

Diplomirani hemičar

Nataša Jevtić

Diplomirani ekonomista

Mirjana Čelić

Diplomirani ekonomista

Kristina Vasić

Diplomirani ekonomista

Ežebet Anđelić

Profesor muzike

Tatjana Popović

Diplomirani hemičar

Mira Petrović

Diplomirani informatičar

Miloš Rajičić

Profesor fizičkog

Biljana Milenković

Diplomirani biolog

Miljan Janković

Profesor engleskog

Ivana Popadić

Profesor srpskog

Sladjana Radanović

Profesor fizike i hemije

Zorica Vlajnić

Profesor geografije

Milica Jovanić

Nastavnik zdravstvene nege

Sladjana Masalović

Doktor medicine

Ninoslav Đetka

Profesor istorije

Top