Blog

27/01/2020

Idealnim kandidatima za sticanje diplome za zvanje ekonomski tehničar, četvrti stepen se smatraju osobe koje se odlično snalaze u matematici, zatim koje su precizne, pedantne i snalažljive, te imaju razvijene veštine pisane i usmene komunikacije...

PROČITAJTE VIŠE

20/01/2020

Skloni su mnogi da misle da je školovanje u okviru medicinske struke prilično jednostavno i da su osobe, koje steknu diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar, zatim pedijatrijska sestra - tehničar ili ginekološko - akušerska sestra, od...

PROČITAJTE VIŠE

13/01/2020

Ranije je specijalizacija bila isključivo vezana za fakultete, odnosno primarno za studije medicine, posle čega su se studenti specijalizirati za određenu oblast. A danas se pojam specijalizacija koristi i kada je u pitanju takozvani peti stepen s...

PROČITAJTE VIŠE

03/01/2020

Najjednostavnije bi bilo reći da postoje zanimanja, koja nikada ne mogu da izađu iz mode. U principu su to mahom zanimanja u oblasti medicine, zatim trgovine, kao i u oblasti informacionih tehnologija u novije vreme.

Razlog za to je vrlo jednostava...

PROČITAJTE VIŠE

27/12/2019

Od odluke svakog pojedinca doslovce zavisi da li će on da se školuje za zanimanje trgovac i stekne diplomu obrazovnog profila III stepena ili će se, ipak odlučiti za varijantu da pohađa smer trgovinski tehničar, a što mu omogućuje sticanje zv...

PROČITAJTE VIŠE

Top