Nastaviti školovanje ili se zaposliti odmah po završetku srednje škole?

Nastaviti skolovanje ili se zaposliti odmah po zavrsetku srednje skole
Nastaviti školovanje ili se zaposliti odmah po završetku srednje škole?

Pitanje bez odgovora, reklo bi se... zapravo svaki pojedinac na osnovu kako svojih afiniteta, tako i lične situacije u datom momentu donosi odluku da li će školovanje nastaviti na nekom fakultetu, odnosno višoj školi ili će se ipak odlučiti da u konkretnoj struci pronađe zaposlenje.

Podrazumeva se da je preporuka nastaviti školovanje, ako je ikako moguće, ali ipak postoje situacije kada je ljudima bitnije da pronađu posao i počnu što pre da zarađuju.

Upravo iz tog razloga nije na nama da navodimo da li je bolje upisati neku višu školu, odnosno fakultet ili se potruditi da posle sticanja diplome za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar, odnosno laboratorijski ili farmaceutski tehničar, te za bilo koji je drugo zanimanje pokušamo da pronađemo zaposlenje u toj struci.

Mnogobrojni obrazovni profili su dostupni i u državnim i u privatnim srednjim školama, tako da praktično govoreći, svako ko želi da stekne validnu diplomu, ima mogućnost da pronađe smer koji mu najviše odgovara.

Ipak, treba imati na umu da Srednja škola "Sveti Arhangel" u Novom Sadu spada u red najreferentnijih obrazovnih institucija u našoj zemlji. Razlog za to jeste što najpre poseduje adekvatnu akreditaciju, te sarađuje sa brojnim izuzetno kvalitetnim institucijama, pa u tom smislu svim učenicima omogućuje da tokom prakse uče od vrhunskih stručnjaka.

Uzevši u obzir da pomenuta privatna srednja škola nudi mogućnost školovanja u okviru smera ekonomski tehničar, zatim u okviru smerova pedijatrijska sestra i farmaceutski tehničar, kao i medicinska sestra - vaspitač i laboratorijski tehničar, te medicinska sestra - tehničar, jasno je da ona nastavu organizuje za različita područja rada. A kako su to sve zanimanja, koja su na trenutno aktuelnom tržištu rada tražena, ne postoji bojazan da kandidati posle završetka školovanja i sticanja diplome, neće moći da pronađu posao u konkretnoj struci.

Dodatna prednost jeste i to što ova obrazovna institucija nudi mogućnosti sticanja kvalifikacija za zanimanja petog stepena, što je takozvana specijalizacija. Praktično rečeno, kandidati koji steknu diplomu za neko od navedenih zanimanja, a koja su četvrtog stepena, imaju mogućnost da čak i uz pronalaženje zaposlenja u struci, završe specijalizaciju. Na taj način će postati vlasnici diplome za obrazovni profil V stepena, što će sasvim sigurno imati vrlo pozitivan uticaj i na pronalaženje posla, koji je bolje plaćen.

Svakako se podrazumeva da kandidati, koji budu pohađali ovu novosadsku privatnu srednju školu imaju opciju i da upišu neku višu školu ili fakultet.

A uz sve pomenuto, uvek postoji mogućnost da po završetku školovanja za odabrani obrazovni profil, pojedinac odmah pokuša da pronađe zaposlenje.

Svemu ovome treba dodati i činjenicu da privatna srednja škola "Sveti Arhangel", Novi Sad u ponudi ima isključivo obrazovne profile, koji su traženi kako na teritoriji Republike Srbije, tako isto i na području mnogih drugih zemalja. Dovoljno je da kandidat izvrši nostrifikaciju stečene diplome, a u skladu sa pravilima zemlje, u kojoj želi da se zaposli, te da ostvari uslov za pronalazak zaposlenja.

Svako ima mogućnost izbora da li želi da se zaposli odmah u struci, za koju se prethodno školovao ili da se ipak odluči za opciju pohađanja specijalizacije, odnosno više škole ili fakulteta. Najbitnije je u svemu tome naglasiti da su brojne mogućnosti svakome na raspolaganju, te da samostalno bira kojim poslom želi da se bavi u budućnosti i u kojoj meri želi da ulaže u svoje obrazovanje.

PODELITE: