Trgovac ili trgovinski tehničar - koje zanimanje odabrati

Trgovac ili trgovinski tehnicar koje zanimanje odabrati
Trgovac ili trgovinski tehničar - koje zanimanje odabrati

Od odluke svakog pojedinca doslovce zavisi da li će on da se školuje za zanimanje trgovac i stekne diplomu obrazovnog profila III stepena ili će se, ipak odlučiti za varijantu da pohađa smer trgovinski tehničar, a što mu omogućuje sticanje zvanja IV stepena.

U svakom slučaju nije moguće preporučiti koja opcija je bolja, zato što to u velikoj meri zavisi i od želje kandidata da se školuje, ali i od njegovih mogućnosti.

Svakako treba imati na umu činjenicu da se nastavni program za oba pomenuta obrazovna profila realizuje uz poštovanje navoda Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U tom smislu napominjemo i da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad, a koja omogućuje sticanje kvalifikacija i za jedan i za drugi obrazovni profil zainteresovanim pojedincima, sve smernice nadležnog ministarstva poštuje i omogućuje polaznicima da pohađaju i teorijski deo nastave i praktični.

Zapravo je programom tačno definisano u kom vremenskom periodu su kandidati u obavezi da pohađaju praktičnu nastavu, a ono što moramo navesti jeste da ova obrazovna institucija saradnju ostvaruje sa najuspešnijim pravnim subjektima, tako da će i kandidati imati priliku da stiču praktična znanja od osoba, koje su se dokazale u svom poslu kroz dugogodišnji uspešan rad. A sve to će uticati na kvalitet nastave, te bez sumnje ističemo da osobe po završetku bilo redovnog programa školovanja za zanimanje trgovac ili trgovinski tehničar, bilo vanrednog stiču neophodne kvalifikacije, tako da mogu potpuno samostalno tim poslom da se bave.

Neophodno je da pomenemo i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost i pohađanja programa prekvalifikacije za pomenuta zanimanja, te postoji opcija i da se kandidat odluči za stručno osposobljavanje za zanimanje trgovinski tehničar ili trgovac. A sem toga je dostupna i opcija koja se odnosi na program dokvalifikacije za željeno zanimanje.

Najbitnije je da svako lice, koje je zainteresovano za jedno od ova dva zanimanja ima na umu činjenicu da nakon stečene diplome, a koja je pravno i zakonski priznata u našoj zemlji, ima i nebrojeno mogućnosti za pronalazak zaposlenja u struci. Dobro je poznato da u Srbiji postoji veliki broj trgovina, koje imaju potrebu kako za kvalifikovanim trgovcima, tako isto i za osobama, koje su stekle diplomu za zanimanje trgovinski tehničar, IV stepen. Upravo to i utiče na činjenicu da mnogi ljudi sve češće odlučuju da pohađaju jedan od ova dva smera, te da steknu neophodne kvalifikacije.

Praktično i nema mesta sumnji da li će osoba, koja pohađa vanredno ili redovno školovanje, odnosno koja se odluči za stručno osposobljavanje, te za program dokvalifikacije ili prekvalifikacije za zanimanje trgovinski tehničar ili trgovac, pronaći brzo posao u okviru konkretne struke.

PODELITE: