Blog

23/11/2015

Za uspeh u srednjoj školi preporučuje se usvajanje jednostavnih veština i navika, od kojih su neke veoma važne i za budući uspeh na fakultetu, radnom mestu, za uspeh u životu. Osobe koje ih poseduju probleme rešavaju brže i efikasnije, ostaje...

PROČITAJTE VIŠE

28/05/2015

Nastavljamo upoznavanje sa interesantnim pojedinostima školovanja u dalekim zemljama i predstavljamo obaveze i navike učenika u Kini, Izraelu i na Novom Zelandu.

Za razliku od uobičajene prakse, u Kini su javne škole elitne, finansirane od strane...

PROČITAJTE VIŠE

12/05/2015

Kontakti sa pripadnicima različitih kultura odlika su savremenih komunikacija. Iznenađujuće sličnosti ili razlike često su rezultat navika stečenih upravo u školi, pa je interesantno upoznati se sa pravilima uz koja se obrazuju i vaspitavaju m...

PROČITAJTE VIŠE

15/11/2014

Situacija na polju zapošljavanja i upošte politike rada i socijalne politike, što se današnjeg vremena tiče, ni najmanje nije na zavidnom nivou, kako na lokalnom , tako i na globalnom planu. Skoro sve zemlje, nezavisno od geopolitičkog položaj...

PROČITAJTE VIŠE

07/11/2014

Svaki učenik ima svoju individualnost, koja se u državnim školama, zbog velikog broja učenika u odeljenju, ne može ispoljiti. Zato se u Svetom Arhangelu odeljenja formiraju sa maksimalno deset učenika u jednom odeljenju. Na ovaj način, mi smo...

PROČITAJTE VIŠE

Top