Koje su prednosti vanrednog školovanja?

Koje su prednosti vanrednog skolovanja
Koje su prednosti vanrednog školovanja?

Ako postoji način školovanja, odnosno sticanja kvalifikacija za željeno zanimanje, a koji nudi mnogobrojne prednosti, onda je to sasvim sigurno vanredno školovanje.

Ipak, ne u tako davnoj prošlosti je sve to izgledalo mnogo drugačije, jer je uglavnom vanredno školovanje bilo namenjeno osobama, koje su propustile priliku da završe školu redovno, pa su odlučivale kasnije da steknu željeni nivo kvalifikacija. Međutim, u današnje vreme je sve to potpuno drugačije, pa se za vanredno školovanje odlučuju mnogi.

Koje su prednosti vanrednog školovanja?

Kao osnovna prednost školovanja na taj način se navodi mogućnost da svaki kandidat ima pravo da odabere kojim tempom će završiti konkretni program. Naime, radi se o tome da vanredno školovanje podrazumeva samo obavezu izlaska na polaganje ispita, s tim da u zavisnosti od nastavnog programa za konkretni obrazovni profil, od svakog kandidata može da bude zahtevano i da pohađa praktičan deo nastave u tačno definisanom trajanju.

Samim tim što je dozvoljeno kandidatu da prijavljuje polaganje ispita kada mu to odgovara, odnosno nakon što ih adekvatno pripremi, to znači da on samostalno diktira tempo, tako da može da stekne diplomu u onom roku, koji mu najviše odgovara.

Nema razloga niti jedan kandidat da brine o tome da li će diploma, koju stekne nakon pohađanja vanrednog školovanja za bilo koji obrazovni profil biti u istom rangu kao i diploma, koju će dobiti nakon što završi redovno školovanje. Zapravo, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu poštuje u potpunosti sva zakonom propisana pravila o sprovođenju programa i redovnog i vanrednog školovanja, što znači da su i diplome, koje dobijaju i jedni i drugi kandidati potpuno izjednačene.

Veliki je izbor obrazovnih profila u ovoj školi, tako da bez obzira koje je kvalifikacije pre toga osoba stekla, ima mogućnost da se odluči za vanredno školovanje u okviru nekog drugog obrazovnog profila. Tim pre što pomenuta novosadska srednja škola nudi mogućnost i pohađanja programa prekvalifikacije, zatim dokvalifikacije, kao i stručno osposobljavanje, te naravno i redovno školovanje za brojna zanimanja. A svaki od tih programa nudi sasvim dovoljno prednosti, te je potrebno da svaki kandidat na osnovu ličnih potreba i želja donese odluku i da li će iskoristiti benefite, koje nudi možda vanredno školovanje ili će se ipak odlučiti za neku drugu opciju, koja se nalazi u ponudi.

PODELITE: