Koje su mogućnosti posle sticanja diplome za zanimanje ekonomski tehničar?

Koje su mogucnosti posle sticanja diplome za zanimanje ekonomski tehnicar
Koje su mogućnosti posle sticanja diplome za zanimanje ekonomski tehničar?

Idealnim kandidatima za sticanje diplome za zvanje ekonomski tehničar, četvrti stepen se smatraju osobe koje se odlično snalaze u matematici, zatim koje su precizne, pedantne i snalažljive, te imaju razvijene veštine pisane i usmene komunikacije. Sve to, naravno ne znači da nije moguće razviti i dodatno unaprediti određene osobine tokom školovanja, a koje za ovaj obrazovni profil traje ukupno četiri godine.

Koje poslove obavlja osoba sa zvanjem ekonomski tehničar?

Najjednostavnije bi bilo reći da ekonomski tehničar ima obavezu da obavlja sve komercijalne, odnosno knjigovodstvene poslove u preduzeću. Sasvim je svejedno u kojoj oblasti posluje ta kompanija i koliko je velika, jer svaka od njih ima potrebu za stručnjacima iz oblasti ekonomije.

A pored toga što će biti u obavezi da vodi poslovnu korespondenciju pisanim putem, ekonomski tehničar obavlja poslove iz oblasti statistike, finansija i preduzetništva, te sastavlja različite vrste izveštaja, a zadužen je i da vrši novčane transakcije po potrebi.

Takođe, bavi se i praćenjem, ali i knjiženjem promena na računu određene firme, a u opis poslova ekonomskog tehničara spada i elektronsko poslovanje. Podrazumeva se da sve neophodne obrasce mora da zna pravilno da popunjava, te je svakako potrebno da bude upoznat i sa oblašću poslovnog prava.

Koje su mogućnosti posle sticanja diplome za zanimanje ekonomski tehničar?

Sasvim je svejedno da li kandidat pohađa redovno ili vanredno školovanje za zanimanje ekonomski tehničar, jer će svakako stići diplomu koja je pravno validna. A trebalo bi naglasiti i to da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu zainteresovanima nudi priliku da izvrše i stručno osposobljavanje za ovo zanimanje četvrtog stepena, odnosno da pohađaju programe prekvalifikacije ili dokvalifikacije, te da na taj način postanu vlasnici diplome za zanimanje ekonomski tehničar.

Posle toga imaju sasvim dovoljno mogućnosti, pa mogu odabrati ili da u ovoj struci pronađu zaposlenje ili da nastave školovanje u okviru Ekonomskog fakulteta, odnosno više škole.

Ukoliko se odluče za prvu opciju, ne bi trebalo uopšte da budu zabrinuti, jer na tržištu rada uvek postoji potreba da radnicima tog obrazovnog profila. Takođe, moraju znati i to da svako preduzeće ima potrebu za zapošljavanjem radnika sa zvanjem ekonomski tehničar, IV stepen. Samim tim ne bi trebalo da čekaju dugo dok ne pronađu zaposlenje u struci.

Uz to, ekonomski tehničar može da bude zaposlen i na šalteru banaka, pa čak i u odeljenju marketinga različitih firmi, što u velikoj meri povećava šansu kandidatima sa stečenom diplomom za to zanimanje da brzo pronađu posao.

Podrazumeva se da imaju mogućnost i da nastave školovanje, odnosno da upišu ili Višu poslovnu, te Višu ekonomsku školu, kao i Ekonomski fakultet.

U svakom slučaju, za bilo koju opciju od ponuđenih da se opredele, svi kandidati koji steknu diplomu za zanimanje ekonomski tehničar, četvrti stepen imaju sasvim dovoljno opcija na raspolaganju, pa ne moraju uopšte da brinu. Baš iz tog razloga se školovanje u okviru ovog obrazovnog profila smatra izuzetno perspektivnim.

PODELITE: