Blog

17/05/2018

Verovatno je najčešće pitanje sa kojim se susreću srednjoškolci, koji je pohađaju upravo vezano za to kako će izgledati njihov život nakon završetka medicinske škole, odnosno gde mogu da potraže zaposlenje i šta, uopšteno mogu da rade, a...

PROČITAJTE VIŠE

10/05/2018

Prema dostupnim podacima, konzumiranje duvana je prvi put zabeleženo u periodu između 5000. i 3000. godine pre naše ere.
Postoje indicije da osoba, koja se sa medicinskog stanovišta može okarakterisati kao pušač, obično potiče iz sredine u koj...

PROČITAJTE VIŠE

13/04/2018

Značaj Hipokratove zakletve je u njenoj istorijskoj i tradicionalnoj vrednosti. Većina lekarskih udruženja širom sveta prešla je na modernizovane verzije Zakletve, koje imaju veći stepen relevantnosti sa današnjim moralnim dilemama sa kojima...

PROČITAJTE VIŠE

10/02/2018

Zašto upisati medicinsku školu? Postoji mnogo razloga zbog kojih ljudi odlučuju da proučavaju medicinu i postanu medicinari, od one potrebe za ličnim pozivom do obračunavanja finansijske dobiti. Bez obzira da li je to prvi izbor učenje medici...

PROČITAJTE VIŠE

24/07/2017

Najpopularnije zanimanje u ovom periodu je svakako medicinska struka. Deficit u pogledu medicinskog osoblja evidentan je kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu. Zbog toga i ne čudi što je i ove godine najoštrija konkurencija upravo vladala pri...

PROČITAJTE VIŠE

Top