Da li svaka privatna srednja škola ima akreditaciju?

Da li svaka privatna srednja skola ima akreditaciju
Da li svaka privatna srednja škola ima akreditaciju?

Trenutno važećim zakonom su vrlo pooštrene kontrole obrazovnih institucija. A u tom smislu gotovo svaka privatna srednja škola ili visokoškolska ustanova, da bi poslovala u skladu sa pravilima, mora da ima i akreditaciju.

Šta je akreditacija?

Zvanično je navedeno da je u pitanju dokument, koji mora posedovati svaka obrazovna institucija. Na taj način se dokazuje da bilo koja srednja škola, odnosno viša škola ili fakultet ispunjava apsolutno sve standarde, koji su za tu oblast značajni.

Dakle, da bi neka obrazovna institucija u našoj zemlji mogla da posluje onako kako je aktuelnim zakonom propisano, ona mora da ima adekvatnu akreditaciju, koja je izdata od strane nadležnih državnih institucija.

Koja je svrha postojanja akreditacije?

Samim tim što određena privatna srednja škola, zatim fakultet ili viša škola poseduju propisanu akreditaciju, učenici i njihovi roditelji ili staratelji imaju poverenje u tu obrazovnu instituciju.

Zato i nije uopšte za čuđenje to što privatna srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu na svom zvaničnom sajtu navodi da je zvaničnim Rešenjem, koje je doneo Privredni sud, a pod brojem 205/2016, od dana 9. novembra 2016. godine, ona odlučeno da ona ispunjava sve zakonom propisane uslove za vršenje obrazovne delatnosti.

U tom smislu, roditelji ili staratelji dece koja žele da se školuju u toj obrazovnoj instituciji, odnosno svi koji žele da pristupe programu dokvalifikacije ili prekvalifikacije, te su zainteresovani za stručno osposobljavanje za različite obrazovne profile, nemaju razloga za zabrinutost.

Samim tim se gradi odnos pun poverenja između učenika i ove obrazovne institucije.

Budući da pomenuta privatna srednja škola ima sve potrebna dokumenta i dozvole za vršenje obrazovno - vaspitne delatnosti, to automatski podrazumeva da ona posluje u skladu sa zahtevima važećeg standarda. A time je i obezbeđen kvalitet nastavnog procesa, zatim adekvatan prostor i naravno nastavni kadar.

Šta ako privatna srednja škola ipak nema akreditaciju?

Da ne biste došli u situaciju da ulažete novac u školovanje svog deteta ili lično, a da nakon završetka steknete diplomu koja nije validna, preporuka je da već prilikom upisa zatražite informaciju o tome da li konkretna privatna srednja škola ili fakultet, te viša škola ima akreditaciju ili ne.

U principu je nepisano pravilo da svaka takva obrazovna institucija informaciju o posedovanju akreditacije objavljuje na svom web sajtu.

Ukoliko to nije slučaj sa školom, koju ste vi odabrali, svakako je preporučljivo da tu informaciju direktno zatražite od nadležnih kada se budete informisani o uslovima upisa i o organizaciji nastave. Na taj način ćete sebe poštedeti mnogih muka, te ćete biti sigurni da li ste odabrali odgovarajuću srednju školu, višu školu ili fakultet.

Imajte na umu da jedino ukoliko privatna srednja škola ima validnu akreditaciju, ona i izdaje diplome, koje su u rangu sa bilo kojom državnom obrazovnom institucijom na području naše zemlje.

PODELITE: