Trgovinski tehničar

Nakon što kandidat bude stekao diplomu za zanimanje trgovinski tehničar, a budući da se radi o kvalifikaciji četvrtog stepena, on apsolutno ima pravo da izabere koji će fakultet ili višu školu upisati. Takođe se podrazumeva da u konkretnoj struci može, odmah nakon sticanja diplome koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad, da aplicira za posao.

Razlog zbog čega je to dozvoljeno jeste što se radi o obrazovnoj instituciji koja poseduje sve neophodne dozvole, tako da kandidatima izdaje zvanično priznate diplome.

U slučaju da neko odluči van naše zemlje da traži zaposlenje u ovoj struci, potrebno je da se u tamošnjim nadležnim institucijama raspita o tome na koji način funkcioniše postupak nostrifikacije ove priznate diplome. Inače bi trebalo da prvo odnese zaposlenima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje taj dokument, te da ukoliko ima otvoren radni dosije u toj instituciji zahteva njegov zvaničan upis prema pravilima. Svakako da ima pravo prilikom konkurisanja za zaposlenje da, kao dokaz o nivou kvalifikacija priloži upravo tu diplomu, a podrazumeva se da će u svoju radnu biografiju uneti podatak o njenom posedovanju.

Uopšteno govoreći, osoba koja se kvalifikuje za zanimanje trgovinski tehničar ima obavezu da potencijalnim kupcima daje sve potrebne informacije o robi koju prodaje, a u smislu da ih informiše kako o njenim osnovnim karakteristikama i o ceni, tako isto i o uslovima, odnosno o načinima kupovine koji su u toj prodavnici na raspolaganju.

Neretko je u dužnosti uvršteno i naplaćivanje proizvoda, ali i sve one radnje koje su vezane za prijem robe, počev od odabira, preko naručivanja i kasnijeg otpremanja.

Sve to treba shvatiti uopšteno, jer su obaveze osobe, zaposlene na radnoj poziciji trgovinski tehničar obimnije u zavisnosti od toga u kakvoj vrsti maloprodaje je zaposlen, odnosno u zavisnosti od toga da li je posao pronašao u nekoj kompaniji, koja se bavi samo trgovinom na veliko.

Vrlo je važno napomenuti da on ima obavezu i da pažljivo komunicira sa potencijalnim kupcima, ali i sa osobama sa kojima u veletrgovinama eventualno sarađuje, a uz to se podrazumeva da će tokom školovanja biti upoznat i sa osnovama blagajničkih i knjigovodstvenih poslova.

Sa tim u vezi bi valjalo naglasiti da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Sremskoj Mitrovici poštuje pravila Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje, tako da prema tim smernicama i organizuje najpre vanredno i redovno školovanje za obrazovni profil trgovinski tehničar, a zatim nudi i mogućnost da zainteresovani pristupe kako stručnom osposobljavanju za to zanimanje, tako i da izvrše prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju.

Prema nastavnom programu za ovaj obrazovni profil, svi kandidati tokom druge, treće i četire godine školovanja imaju obavezu da pohađaju i praksu, a njeno trajanje je definisano aktuelnim pravilnikom. U principu, praktična nastava se organizuje u saradnji sa firmama, koje su vodeće u svojoj branši, a ujedno su i poslovni saradnici ove obrazovne institucije.

Kako je definisano trenutno važećim nastavnim programom za zanimanje trgovinski tehničar, kandidati bi trebalo u toku svake školske godine da izaberu da li će pohađati predmet građansko vaspitanje ili verska nastava, jer su to obavezni izborni predmeti.

Osim predmeta srpski jezik i književnost, odnosno matematike i stranog jezika, te fizičkog vaspitanja, koji se izučavaju u toku svake školske godine, zastupljeni su i mnogi drugi opšti predmeti. Neki od njih se izučavaju jednu, a pojedini i više godina, tako da će kandidati pratiti nastavu u okviru predmeta biologija, hemija i fizika, zatim psihologija, geografija i istorija, te sociologija i filozofija. Isto tako su u programu i opšti predmeti ustav i prava građana, zatim likovna umetnost i računarstvo i informatika, kao i predmet muzička umetnost.

Definisano je nastavnim programom da se pojedini stručni predmeti izučavaju jednu ili nekoliko školskih godina, a osim poslovne informatike i računovodstva, kandidati treba da pohađaju i stručne predmete ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća, trgovinsko poslovanje i osnovi ekonomije, kao i predmete nacionalna ekonomija, marketing i poznavanje robe.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

Spisak predmeta:

Opšti predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Matematika
 • Strani jezik
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Hemija
 • Fizika
 • Biologija
 • Muzička umetnost
 • Računarstvo i informatika
 • Likovna umetnost
 • Istorija
 • Geografija
 • Sociologija
 • Psihologija
 • Filozofija
 • Ustav i prava građana

Stručni predmeti:

 • Osnovi ekonomike trgovine
 • Trgovinsko poslovanje
 • Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća
 • Poslovna informatika
 • Osnovi ekonomije
 • Poznavanje robe
 • Računovodstvo
 • Nacionalna ekonomija
 • Marketing
 • Praktična nastava

IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

 • Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)

Trgovinski tehničar - Predmeti po godinama:

1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Istorija
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Muzička umetnost
7. Geografija
8. Hemija
9. Fizika
10. Biologija
11. Računarstvo i informatika
12. Osnovi ekonomike trgovine
13. Trgovinsko poslovanje
14. Obavezan izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Istorija
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Likovna umetnost
7. Fizika
8. Hemija
9. Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća
10. Poslovna informatika
11. Trgovinsko poslovanje
12. Praktična nastava
13. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
4. Matematika
5. Sociologija
6. Osnovi ekonomije
7. Računovodstvo
8. Poznavanje robe
9. Psihologija
10. Trgovinsko poslovanje
11. Praktična nastava
12. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
4. Matematika
5. Filozofija
6. Ustav i prava građana
7. Nacionalna ekonomija
8. Marketing
9. Pravo
10. Računovodstvo
11. Poznavanje robe
12. Praktična nastava
13. Obavezan izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Preuzmite spisak predmeta po godinama:

PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više