Ginekološko - akušerska sestra

Smatra se da je zanimanje babice jedno od, možda i najstarijih na teritoriji naše zemlje, jer postoje podaci da je pre više od sto godina uvršteno u zvanične poslove, a upravo odatle i vodi poreklo obrazovni profil ginekološko akušerska sestra. Smatra se da je diploma za pomenuti obrazovni profil naročito cenjena i tražena i to kako na teritoriji naše zemlje, tako isto i u svim onim zemljama koje pripadaju Evropskoj Uniji, ali i u mnogim drugim širom sveta.

Tokom četiri godine školovanja, lica koja imaju želju da postanu vlasnici diplome za pomenuto zanimanje će se upoznati sa brojnim opštim, ali i usko stručnim predmetima, te će svakako imati obavezu i da pohađaju praksu. Podrazumeva se da je nastavnim programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije tačno određen i nastavni fond za svaki predmet, ali i broj sati koji moraju biti posvećeni praksi. U skladu sa oblašću koja se izučava tokom školovanja, predviđeno je da učenici praksu obavljaju u lokalnim zdravstvenim ustanovama i to kako u porodilištima, tako i na odeljenjima ginekologije.

Po završetku školovanja se stiče diploma IV stepena za zanimanje ginekološko akušerska sestra, a đaci imaju dve mogućnosti nakon toga. Najpre mogu odmah da potraže odgovarajući posao u konkretnoj struci ili da nastave školovanje, a kako je u pitanju diploma za zanimanje četvrtog stepena, to oni imaju priliku da upišu neku višu školu koja je vezana za navedenu oblast, ali isto tako imaju pravo i da nastave školovanje na izabranom fakultetu.

Ginekološko - akušerska sestra - Predmeti po godinama:

1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Fizičko vaspitanje
5. Istorija
6. Geografija
7. Fizika
8. Hemija
9. Biologija
10. Muzička umetnost
11. Računarstvo i informatika
12. Latinski jezik
13. Anatomija i fiziologija
14. Zdravstvena nega
15. Prva pomoć
16. Likovna kultura
17. Obavezan izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Matematika
4. Fizičko i vaspitanje
5. Istorija
6. Fizika
7. Hemija
8. Biologija
9. Zdravstvena nega
10. Farmakologija
11. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
12. Patologija
13. Mikrobiologija sa epidemiologijom
14. Psihologija
15. Obavezan izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Fizika
5. Hemija
6. Biologija
7. Sociologija
8. Pedijatrija sa negom
9. Zdravstvena nega
10. Hirurgija sa negom
11. Akušerstvo sa negom
12. Obavezan izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Fizika
5. Filozofija
6. Ustav i prava gradjana
7. Zdravstvena nega
8. Medicinska biohemija
9. Interna medicina
10. Infektologija sa negom
11. Ginekologija sa negom
12. Akušerstvo sa negom
13. Obavezan izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)

Preuzmite spisak predmeta po godinama:

PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više