Zdravstveni negovatelj - perspektivno zanimanje ili ne

Zdravstveni negovatelj perspektivno zanimanje ili ne
Zdravstveni negovatelj - perspektivno zanimanje ili ne

Kako je u pitanju obrazovni profil trećeg stepena, to najpre podrazumeva da kandidat ima obavezu tri školske godine nastavu da pohađa. Međutim, neretko se događa da mnogi misle da zanimanja trećeg stepena nisu toliko interesantna u pogledu budućeg zapošljavanja, što danas zaista nije slučaj.

Naime, u ne tako davnoj prošlosti su ljudi sa trećim stepenom, odnosno sa završenom školom u okviru koje su stekli diplomu za određeni obrazovni profil trećeg stepena, prilično teško pronalazili posao. A čak i ako bi ga pronašli u relativno kratkom roku, obično nisu bili zadovoljni platom i uslovima rada.

Svedoci smo da se obrazovni sistem i uopšteno način školovanja i vrednovanja diploma menja, pa je prisutan određeni trend da se mnogi školuju najpre za zanimanje trećeg stepena, a onda pohađaju program prekvalifikacije ili dokvalifikacije, te na taj način stiču diplomu za drugo zanimanje, koje je ili u istom rangu ili za jedan stepen više.

Da li je zdravstveni negovatelj perspektivno zanimanje ili ne?

Kada se uzme u obzir činjenica da u toku trogodišnjeg školovanja svaki kandidat ima priliku da se upozna sa velikim brojem stručnih predmeta, to je jasno da je i obrazovni profil zdravstveni negovatelj vrlo ozbiljan.

A pored toga što organizuje nastavu za sticanje zvanja zdravstveni negovatelj, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu zainteresovanima nudi mogućnost i da posle toga prođu kroz proces dokvalifikacije i tako steknu još jednu diplomu. Jednostavno, ako učenik ili bilo koji drugi kandidat smatra da se nije dovoljno školovao, odnosno da sa diplomom za pomenuto zanimanje ne može lako da pronađe posao, onda ima mogućnost da kroz program dokvalifikacije stekne diplomu za obrazovni profil IV stepena. Naravno da u bilo kom trenutku može i da odluči da pohađa program prekvalifikacije, posle koga postaje vlasnik diplome za zanimanje istog stepena, ali u različitoj oblasti.

Odgovor na pitanje da li je zdravstveni negovatelj perspektivno zanimanje ili ne nije moguće dati jednostavno, jer pojedini smatraju da se treba školovati u okviru nekog drugog obrazovnog profila u oblasti medicine, koje je četvrtog stepena, dok drugi imaju potpuno drugačiju perspektivu i smatraju da je zanimanje zdravstveni negovatelj izuzetno perspektivno. U principu je istina negde između, te se lako može dogoditi da posle sticanja diplome za konkretno zanimanje, kandidat prilično lako i u relativno kratkom vremenskom periodu pronađe posao u struci. Naravno da se može dogoditi i da u tom trenutku ne postoji potreba za kvalifikovanim zdravstvenim negovateljima, pa je tada svakako bolja opcija odlučiti se za programe ili prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

Kako zdravstveni negovatelj može da radi u brojnim medicinskim ustanovama, ali i u staračkim domovima, jer je njegova obaveza između ostalog i da bude dostupan pacijentima koji ne mogu da se kreću ili to čine otežano, to je i mogućnost zaposlenja velika. Iz te perspektive se zanimanje zdravstveni negovatelj smatra izuzetno interesantnim.

Takođe ne treba zaboraviti ni činjenicu da su uopšteno zanimanja iz oblasti medicine trenutno na tržištu rada tražena, te da na području naše zemlje donekle postoji i deficit u toj oblasti.

A čak i ako se neko kvalifikuje za pomenuto zanimanje, a zatim ne uspe u optimalnom roku da u toj struci pronađe posao, uvek ima mogućnost da se ili prekvalifikuje ili dokvalifikuje.

Zapravo zanimanje zdravstveni negovatelj otvara mnoga vrata u toj struci, pa i ne čudi što se mnogi odlučuju upravo za redovno ili vanredno školovanje, odnosno za stručno osposobljavanje za zdravstvenog negovatelja, a svakako im je na raspolaganju kako program dokvalifikacije, tako isto i prekvalifikacija u okviru pomenute novosadske obrazovne institucije.

PODELITE: