Zanimanje ekonomski tehničar - prednosti i mane

Zanimanje ekonomski tehnicar prednosti i mane
Zanimanje ekonomski tehničar - prednosti i mane

Svako zanimanje ima kako prednosti, tako i mane. Ali, svakako treba izabrati ono, kojim u osnovi zaista želimo da se bavimo, mada treba imati u vidu činjenicu da se u životu svakoga čoveka menjaju vremenom, sasvim logično interesovanja.

Zato nije ništa čudno što deca, na primer u toku osnovne škole žele da budu kuvari, glumci ili jednostavno biznismeni, što je vrlo moderno za novije generacije, a onda kada upišu ugostiteljsku školu, odnosno pohađaju kurs glume ili upišu ekonomsku školu, shvate da to baš i nije ono što su zamišljali.

Nije to nimalo nemoguće da se desi, pa zato treba preduprediti sve to.

Obično se ranije onoj deci, koja nisu baš znala šta žele da upišu nakon osnovne škole i čime žele u osnovi da se bave, preporučivalo da upišu gimnaziju, odnosno pravnu ili ekonomsku školu. Nekako su to sve srednje škole, koje su vrlo tražene i izuzetno perspektivne.

Međutim, kako su se promenila vremena, tako su se promenili i trendovi u obrazovanju, pa sve više svršenih osnovaca biraju stručne škole, a ne gimnazije.

Nekako su gimnazije na prvom mestu namenjene onoj deci, koja su se odlično pokazala tokom osnovne škole, jer po završetku gimnazije, oni svakako treba da nastave školovanje na nekom od fakulteta.

A kako su ekonomska i pravna zanimanja skoro uvek aktualna, to svakako treba sagledati njihove i prednosti i mane. Ovog puta ćemo se osvrnuti na zanimanje ekonomske struke, odnosno ekonomski tehničar, koje je IV stepena.

Prednosti sticanja diplome za zanimanje ekonomski tehničar

Mnoga će vrata biti otvorena deci nakon što završe četvorogodišnje školovanje i postanu vlasnici diplome za zanimanje ekonomski tehničar, četvrti stepen, koju će im izdati Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu?

Kada kažemo perspektivno, mislimo u principu na to da u mnogim kompanijama mogu da se zaposle, a zatim i da mogu raditi u bankama i u okviru osiguravajućih kuća, ali isto tako će moći i da otvore sopstvenu kompaniju. Praktično, nema firme u kojoj ne postoji potreba za ekonomistima.

Upravo to i jeste osnovna prednost školovanja u okviru pomenutog obrazovnog profila, jer će osobe sa tom diplomom i vrlo lako u principu pronaći zaposlenje.

Plata je još jedna od prednosti, jer su ekonomski tehničari vrlo cenjeni.

Postoji dodatna mogućnost za doškolovavanje, pa se tako mogu specijalizovati za knjigovođu ili računovođu, te imati dodatni izvor zarade.

Mane bavljenja ovim poslom

U principu sve zavisi od čoveka do čoveka, jer će neko ovo zaista videti kao manu, a neko neće biti sa time saglasan.

Naime, s obzirom na to da je u pitanju kancelarijski posao, on vrlo često može biti i dosadan zaposlenima. Međutim, da bi izbegli da se to i dogodi, imaju mogućnost da se odluče za doškolovavanje, te da teže stečena znanja da unaprede na što bolji način.

Da li će se odlučiti za pohađanje stručnih seminara iz oblasti ekonomije ili će odabrati da nakon sticanja diplome za zanimanje ekonomski tehničar, IV stepen, nastave školovanje na nekom od fakulteta, to zavisi od svakoga od njih pojedinačno.

U svakom slučaju je važno da se potrude da porade na sebi, a primarno sa profesionalnog stanovišta. Tako će se, ipak izdvojiti iz mase onih, koji su se kvalifikovali za ovo zanimanja četvrtog stepena.

PODELITE: