Kako u praksi funkcioniše vanredno školovanje?

Kako u praksi funkcionise vanredno skolovanje
Kako u praksi funkcioniše vanredno školovanje?

Mnoge obrazovne institucije u današnje vreme nude mogućnost redovnog školovanja za različite obrazovne profile. A Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je korak ispred takvih obrazovnih institucija, jer nudi i mogućnost pohađanja programa vanrednog školovanja.

Primećeno je da se sve više kandidata odlučuje upravo za takav vid školovanja za različite obrazovne profile. U sklopu ove obrazovne institucije se nalaze ekonomska škola i medicinska škola, a dostupni su obrazovni profili III, IV i V stepena.

Šta podrazumeva vanredno školovanje?

Svi kojima odgovara više takav princip rada, a zadovoljavaju zakonom propisane uslove, imaju pravo i da se vanredno školuju u okviru bilo kog dostupnog obrazovnog profila u ovoj školi. U zavisnosti od toga koji su kvalifikacije pre toga stekli će zavisiti i koliko ispita treba da polože, odnosno na koji način će taj vid edukacije da bude sproveden.

Ako je kandidat, na primer pre toga završio srednju školu i kvalifikovao se za zanimanje četvrtog stepena u okviru pravne struke, a sada na primer želi da pohađa smer ekonomski tehničar, koji je isto četvrtog stepena, te da se na taj način prekvalifikuje, potrebno da dostavi odgovarajuću dokumentaciju. Nakon što kandidat bude sve to učinio, namenski oformljena komisija će izvršiti uvid u ta dokumenta i doneti odluku o diferencijalnim ispitima između ta dva obrazovna profila, tako da će i kandidat biti informisan o tome koje sve predmete treba da polaže.

Ako je u pitanju obrazovni profil višeg stepena, onda je potrebno da polaže sve propisane ispite, o čemu će naravno prilikom zvaničnog upisa svaki pojedinac da bude informisan. S obzirom na to da je dostupna i mogućnost školovanja u okviru obrazovnih profila petog stepena, to Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost zainteresovanima, a koji takođe moraju da ispune zakonom propisane uslove, da steknu peti stepen stručne spreme, to jest da se u okviru određene oblasti specijalizuju. A tu važi pravilo da moraju dostaviti propisanu dokumentaciju, kako bi dobili informacije o toku školovanja.

Uzevši u obzir da nije u obavezi nijedan kandidat u tom slučaju da pohađa predavanja, on se obavezuje da vrši prijavu ispita u propisanim rokovima. Ovde je vrlo važno da napomenemo da se prilikom organizacije vanredne nastave maksimalno poštuju pravila Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nakon što izvrši prijavu ispita, svaki kandidat će dobiti informaciju o tome kog datuma će ispit biti održan, ali i o svim ostalim detaljima.

U principu svakog meseca ima pravo da prijavljuje ispit koji želi da polaže, zato što je tako propisano pravilnikom ove škole.

Moramo naglasiti i to da Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu nema ograničenja u vezi sa brojem prijavljenih ispita, pa zato kandidat ima pravo da prijavi onoliko ispita koliko smatra da može položiti u određenom ispitnom roku.

Sve dodatne informacije o načinu organizacije vanredne nastave su svakako dostupne zainteresovanima ili u prostorijama ovaj škole ili elektronski, odnosno putem telefona.

PODELITE: