Kome je namenjen program specijalizacije

Kome je namenjen program specijalizacije
Kome je namenjen program specijalizacije

Školovanje u današnje vreme je potpuno promenilo svoj tok. U ne tako davnoj prošlosti se podrazumevalo da učenici, koji imaju želju da nastave dalje školovanje, upisuju gimnaziju, a zatim sledi nastavak školovanja na nekom fakultetu ili u višoj školi. Takođe je nekako bilo sasvim očekivano da učenici, koji baš i ne žele mnogo da uče, upisuju srednju stručnu školu ili neki zanat.

Dalje školovanje je, nekako uvek bila namenjeno dobrim đacima, odnosno svima, koji su skloni da više i duže uče.

Danas se vremena menjaju, pa je procentualno manji broj osnovaca, koji odlučuju da školovanje nastave u gimnazijama, već većina njih bira da pohađa neku stručnu školu, kako bi što pre pronašli posao. Naravno da je to uopšteno tako, te se podrazumeva da svakako ima učenika, koji svoje školovanje nastavljaju na fakultetu ili na nekoj višoj školi, ali su tendencije ipak okrenute u ovom trenutku više prema stručnim školama.

Šta podrazumeva specijalizacija?

Nakon što neko završi, na primer srednju medicinsku školu, ima mogućnost da stekne peti stepen stručne spreme, odnosno da pohađa specijalizaciju.

Da ne bude zabune, to nije specijalizacija, koja se organizuje u okviru visokoškolskih ustanova za studente, već isključivo za osobe, koje su pre toga stekle diplomu za zanimanje četvrtog stepena u toj struci.

Jednostavno rečeno, na taj način kandidati dobijaju viši nivo kvalifikacija, što podrazumeva i da imaju mogućnost lakše da pronađu posao, koji je vrlo izvesno i bolje plaćen.

A kada je u pitanju srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, programi specijalizacije koje ima u ponudi su vezani kako za medicinsku struku, tako isto i za oblast farmacije i stomatologije, a u ponudi je i mogućnost pohađanja programa za sticanje zvanja carinik - specijalista.

Što se tiče ostalih zvanja, zainteresovani mogu da steknu peti stepen stručne spreme za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, zatim za zanimanje zubni tehničar za fiksnu protetiku i zubni tehničar za ortodonciju, ali i za obrazovni profil farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda.

Svakako su zastupljenija zanimanja iz oblasti medicine, kada je u pitanju specijalizacija. Kandidati koji su se ranije školovali u okviru srednje medicinske škole, sada mogu steći zvanje za zanimanje laboratorijski tehničar za hematološke analize i laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize, a zatim i za zanimanje medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji i medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku. Pored toga, u ponudi je i mogućnost pohađanja programa specijalizacije za zanimanje medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiju i pedijatrijska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu.

Da bi neko mogao da pohađa program specijalizacije, on neizostavno mora da dostavi dokaz o tome da je stekao zvanje koje se zahteva. A to ustvari znači da bi trebalo da završi odgovarajuću srednju školu, posle čega dokument o tome dostavlja nadležnima u pomenutoj školi, koji vrše procenu i omogućuju mu da pohađa program specijalizacije za izabrano zanimanje.

Treba naglasiti i to da je srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad sertifikovana od strane nadležnih institucija Republike Srbije za sprovođenje ovog programa za brojne obrazovne profile različitih struka. Baš iz tog razloga i napominjemo da kandidati dobijaju pravno validne diplome, koje su kao takve upisive u njihove radne dosijee. Međutim, moramo informisati sve njih da je zakon u vezi sa upisivanjem diploma i sertifikata nedavno izmenjen, te da se upis vrši isključivo za osobe, koje u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje imaju otvoren radni dosije. Zato je potrebno da se nadležnima u toj državnoj instituciji kandidati posle sticanja diplome ili sertifikata obrate, kako bi od njih zahtevali upis tog dokumenta.

Naravno da informaciju o tome da su pohađali program specijalizacije i stekli zvanje višeg stepena treba da upišu u svoju radnu biografiju (CV), jer će im to sigurno pomoći prilikom zapošljavanja.

PODELITE: