Urgentna medicina

Urgentna medicina
Urgentna medicina

Jedna od grana medicine, koja se primarno bavi dijagnostikom i tretiranjem hitnih stanja, odnosno akutnih povreda i oboljenja jeste takozvana urgentna medicina.

Povrede različitih delova tela, ali i bolovi u njima, kao i različiti poremećaji disanja, te brojni urgentni postupci su ono čime se primarno bave zaposleni u hitnim službama. Zdravstvene ustanove u kojima se ovakva stanja tretiraju postoje u brojnim, uglavnom većim gradovima širom svake zemlje, a obično svi medicinari upravo u ustanovama tog tipa stiču neophodno iskustvo na početku svoje karijere.

Razlog zbog čega gotovo svako nakon završene srednje medicinske škole ili određenog smera Medicinskog fakulteta odlazi na praksu ili rad upravo u hitne službe, odnosno Urgentni centar jeste što tamo ima priliku da se susretne sa različitim urgentnim stanjima, te da nauči kako se u tim situacijama reaguje. Sve to je naročito važno za one stručnjake, koji u budućnosti žele da se bave medicinom, jer će upravo na odeljenju urgentne medicine biti u prilici da se susretnu sa situacijama, koje će im omogućiti da brzo i adekvatno reaguju, a kako bi pacijente zbrinuli adekvatno.

Ne samo da će biti u prilici da nauče na koji način treba zabrinuti pacijenta koji ima povrede lica, vrata i glave, odnosno grudnog koša i trbuha, ali i kičmenog stuba, nego će doći u dodir i sa onim pacijentima koji imaju povrede udova, zatim krvarenje, te rane različitog porekla.

Svakako da će im biti omogućeno da nauče i kako bi trebalo pravilno da obrade rane na različitim delovima tela, odnosno na koji način bi valjalo da reaguju ako je kod pacijenta prisutan gubitak tečnosti ili svesti.

Vrlo je važno napomenuti i to da će sa brojnim urgentnim postupcima, odnosno sa njihovom pravilnom primenom biti upoznat svako ko bude zaposlen u hitnoj službi, a imaće svakako priliku i da se sa mnogim drugim urgentnim stanjima upozna, te da sazna kako je potrebno tada reagovati da bi opasnost bila svedena na minimum i da bi pacijentu na najbolji mogući način pomogao.

S obzirom na to da je urgentna medicina zastupljena i na Medicinskom fakultetu, to podrazumeva da studenti svakako imaju neophodna teorijska znanja, a upravo zahvaljujući radu u hitnim službama oni dobiju priliku i da ta znanja primene u praksi. A sve to će im biti od izuzetno velike koristi u budućem radu, jer će savladati najpre strah od nepoznatog, pošto će se upravo u urgentnom centru sretati sa brojnim stanjima pacijenata, koja su vrlo hitno i zahtevaju brzu i adekvatnu reakciju medicinskog osoblja.

Važno je istaći i to da postoje i oni medicinski radnici, koji žele da izbegnu rad u urgentnom centru, ali će ih svakako njihovi profesori uputiti u činjenicu da je to za njihovu buduću karijeru vrlo bitno i da im može biti od velike koristi za dalji profesionalni razvoj.

PODELITE: