Sve počinje prevencijom

Sve pocinje prevencijom
Sve počinje prevencijom

Osnovno značenje termina prevencija jeste preduzimanje koraka sa ciljem sprečavanja ili nekog oboljenja ili pojave, odnosno ponašanja, a koje bi moglo da ima negativne posledice kako za pojedinca, tako i za određenu grupu ljudi, odnosno za društvo u celini.

Zvanično postoje tri tipa prevencije i karakterišu se kao primarna, zatim sekundarna i tercijarna prevencija.

Bez obzira šta je potrebno sprečiti u određenom momentu, činjenica je da u svim segmentima života sve počinje prevencijom, čemu u prilog ide i činjenica da su naši preci itekako dobro to znali, pa je zato i ostala zabeležena poslovica: “Ko se čuva i Bog ga čuva!”

Sve ono što je potrebno učiniti da ne bi došlo do različitih socijalnih problema, ali i oboljenja se svrstava u takozvanu primarnu prevenciju. Jednostavnije govoreći, ovaj vid prevencije podrazumeva postojanje više sportskih rekreativnih aktivnosti i zelenih površina u određenom području, ali i različite tipove edukacija vezano kako za prevenciju određenih oboljenja, tako i za bolje međuljudske odnose. U principu, fokus primarne prevencije je stavljen na poboljšanje socijalnih uslova, kao i na preduzimanje svih onih koraka koji će ljudima obezbediti bolje uslove za zdraviji život, te uticati na kvalitet njihovog zdravlja.

Kada se govori o takozvanoj sekundarnoj prevenciji, prvenstveno se misli na različite vrste aktivnosti, koje se sprovode u cilju edukacije ljudi različitih starosnih grupa i nivoa znanja, a vezano za važnost što ranijeg otkrivanja određenog oboljenja, kako bi se sprečio dalji razvoj bilo koje bolesti.

Na kraju, prevencija koja ima za cilj da se određeno oboljenje ne javi ponovo je poznata kao takozvana tercijarna.

Osnovni cilj svake od njih jeste unapređenje kvaliteta života svakog pojedinca, a u različitim aspektima, čime se vremenom dolazi do znatno kvalitetnijeg društva u celini.

U većini slučajeva za konkretne tipove prevencija su zadužene specijalizovane državne institucije, ali je sve više i pojedinaca koji su shvatili važnost preventivnog delovanja, te svoja znanja nastoje da na najbolji mogući način zainteresovanima prenesu, a kako kroz različite radionice, tako i u okviru specijalizovanih predavanja, te uz mnoge druge specijalno osmišljene aktivnosti.

PODELITE: