Šta sve radi farmaceut?

Sta sve radi farmaceut
Šta sve radi farmaceut?

Završili ste srednju farmaceutsku školu, a posle toga upisali fakultet. Sve to jako lepo zvuči, ali vam možda nije u potpunosti jasno čime ćete se tačno baviti. Svakako znate da zaposlenje možete da pronađete u okviru državne ili privatne apoteke, odnosno u farmaceutsko - hemijskoj industriji, a na kojoj ćete radnoj poziciji biti zaposleni isključivo zavisi od nivoa obrazovanja do koga ste stigli.

Naime, obično osobe koje završe srednja školu i kvalifikuju se za zanimanje farmaceutski tehničar rade u apotekama. A ako steknu fakultetsku diplomu, mnogo su veće šanse da posao pronađu u proizvodnom pogonu u okviru farmaceutsko - hemijske industrije, gde će se baviti istraživanjima i kontrolom kvaliteta izrade lekova, te mogu biti zaposleni i na poziciji farmaceut - informatičar ili klinički farmaceut.

Naravno da postoji mogućnost zaposlenja i u specijalizovanim institutima, a u okviru kojih će farmaceuti da budu angažovani na različitim istraživanjima. Takođe, postoji mogućnost i da pronađu posao u Institutu za zdravstvenu zaštitu ili u Institutu za javno zdravlje, ali i u mnogim drugim specijalizovanim institucijama.

Šta sve radi farmaceut?

Sve što ima veze sa lekovima na različitim nivoima, je područje rada farmaceutskog tehničara i diplomiranog farmaceuta. A to znači da lica koja steknu jedno od ova dva zvanja mogu raditi na poslovima kako izrade i provere kvaliteta lekova, tako isto i njihovog izdavanja pacijentima, uopšteno govoreći.

U principu to šta sve radi farmaceut, bez obzira da li je u pitanju farmaceutski tehničar ili diplomirani farmaceut isključivo zavisi od kompanije u kojoj je zaposlen.

U suštini može i da učestvuje u pripremi krema, te čajnih mešavina i drugih lekovitih preparata u apotekama i specijalizovanim laboratorijama. Takođe može i da vrši određena analize koje su potrebne, a primarno se misli na fizičko - hemijske analize, kao i na biološke. Sem toga, često farmaceutski tehničar, odnosno farmaceut može da učestvuje i u proizvodnji kako kozmetičkih i farmaceutskih preparata, tako i lekova, a što opet sve zavisi od toga u kojoj kompaniji je zaposlen.

Ukoliko je u pitanju specijalizovana laboratorija, farmaceut vodi računa i o ispitivanju dejstava lekova, kao i o primeni važećih standarda u oblasti farmaceutske industrije.

U poslovne obaveze lica koja steknu zvanje farmaceutski tehničar ili diplomirani farmaceut spada i davanje uputstava o lekovima, koje prethodno pacijentima prepišu lekari, potom davanje saveta o brojnim reakcijama do kojih može da dođe prilikom korišćenja određenog leka ili drugog medicinskog sredstva i slično.

Vrlo je važno da farmaceut ima položen stručni ispit, a mnoge kompanije koje zapošljavaju lica na ovim radnim pozicijama zahtevaju i određeni nivo poznavanja engleskog jezika, odnosno rada na računaru. Takođe je obavezno i da bude na stažu u trajanju od jedne godine, ali svakako to treba na vreme proveriti.

U principu, očekuje se da je osoba koja takve poslove obavlja na prvom mestu uredna, odgovorna i precizna, te da je emotivno stabilna, a podrazumeva se da komunikacijske veštine treba da joj budu na visokom nivou.

PODELITE: