Šta posle sticanja diplome za zanimanje četvrtog stepena?

Sta posle sticanja diplome za zanimanje cetvrtog stepena
Šta posle sticanja diplome za zanimanje četvrtog stepena?

Svakako ne možemo reći da je lako današnjoj omladini da među brojnim srednjim školama i obrazovnim profilima, koji se u okviru svake od njih nude, oni izaberu koji smer žele da upišu, odnosno da u tako ranom uzrastu odluče čime žele da se bave. U tome im mogu u velikoj meri pomoći roditelji, koji poznaju potrebe i afinitete svoje dece, ali slobodno možemo reći da je to donekle i mač sa dve oštrice, jer je poznato da su deca u periodu puberteta prilično nezgodna za saradnju.

Na svu sreću se mnogi mladi ljudi danas odlučuju da pohađaju obrazovni profil, koji je četvrtog stepena, što im u velikoj meri može koristiti u budućem životu.

Da ne bi ispalo da bilo koga ponižavamo, moramo napomenuti da smerovi koji traju tri godine, odnosno obrazovni profili trećeg stepena ipak ne mogu da se porede sa smerovima, u okviru kojih nastava traje četiri godine.

Na svu sreću postoji odlično rešenje i za tu situaciju, uzevši u obzir da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu omogućuje svim zainteresovanima i pohađanje programa dokvalifikacije za izabrani obrazovni profil, koji je za jedan stepen viši, odnosno koji je četvrtog stepena. A isto tako je u ponudi i redovno, odnosno vanredno školovanje, ali i stručno osposobljavanje, s tim što postoji mogućnost i pohađanja programa prekvalifikacije. U svakom slučaju je poenta istovetna, zato što svako ko želi ima pravo da pohađa odabrani program, te da stekne diplomu za obrazovni profil IV stepena.

Pitanje koje se nakon toga postavlja sasvim logično jeste koje mogućnosti čovek ima po završetku školovanja?

Ipak, sve zavisi od toga za koji obrazovni profil se neko odluči, jer u svako doba postoje ona zanimanja koja su posebno interesantna i ona, koja se na tržištu rada ne traže. Međutim, moramo informisati sve zainteresovane i da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad na prvom mestu nudi mogućnost školovanja u okviru obrazovnih profila IV stepena, a koji su izuzetno atraktivni za buduće poslodavce. Jednostavno rečeno, to podrazumeva da bi apsolutno svaki kandidat, koji bude završio izabrani program, te postao vlasnik priznate diplome za obrazovni profil IV stepena, trebalo u svojoj branši posao prilično lako da nađe. Naravno da ne postoji pravilo, već su ovo isključivo uopšteni podaci, koji su definisani na osnovu potreba trenutno aktuelnog tržišta rada.

Brojna zanimanja medicinske struke su u ponudi, tako da je dostupno kako stručno osposobljavanje za zanimanje medicinska sestra - tehničar i za zanimanje fizioterapeutski tehničar, tako isto i redovno školovanje za zanimanje farmaceutski tehničar. Svako kome odgovara, može da pohađa i prekvalifikaciju za zanimanje trgovinski tehničar i za obrazovni profil laboratorijski tehničar, ali i redovno školovanje za obrazovni profil ekonomski tehničar.

Naravno da je dostupna i opcija, koja se odnosi na vanredno školovanje za zanimanje zubni tehničar i za obrazovni profil medicinska sestra - vaspitač. Ukoliko je neko zainteresovan, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu nudi i vanredno školovanje, odnosno redovno školovanje za zanimanje ginekološko - akušerska sestra. Sem toga, postoji mogućnost i da zainteresovani zvanično steknu diplomu za obrazovni profil pedijatrijska sestra - tehničar, te da pohađaju jedan od ponuđenih programa i tako postanu vlasnici diplome za zanimanje stomatološka sestra - tehničar.

Kako su u pitanju specifični obrazovni profili, kod kojih je praktičan deo izuzetno važan, to je i sasvim logično što celokupan program podrazumeva i obavezno pohađanje prakse. A da ne bi kandidati bili dovedeni u zabludu, moramo napomenuti da ova škola poštuje sve smernice, koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje. Takođe je potrebno da razjasnimo i to da je diploma ove srednje škole sa zakonskog stanovišta priznata, što znači da svaki kandidat ima pravo nju i da u svoj zvanični radni dosije upiše. A to znači da bi trebalo da sa zaposlenima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, čija je obaveza da izvrše upis ne samo diploma, nego isto tako i stečenih sertifikata najpre komunicira i da od njih to i zahteva. Uz to mu je dozvoljeno i da obogati svoj radnu biografiju, te je svakako preporučljivo da u svoj CV unese informaciju o tome da je postao vlasnik zvanično priznate diplome za prethodno izabrani profil četvrtog stepena.

U zavisnosti od toga koji smer bude pohađao, kandidat će biti u mogućnosti i da upiše izabranu visokoškolsku ustanovu, te da na taj način podigne nivo svoj kvalifikacija još više.

PODELITE: