Sistem vanrednog školovanja u srednjoj stručnoj školi „Sveti Arhangel“

Sistem vanrednog skolovanja
Sistem vanrednog školovanja u srednjoj stručnoj školi „Sveti Arhangel“

Na osnovu pozitivnopravnih propisa u Republici Srbiji, u oblasti obrazovanja, možemo reći da postoje dva sistema školovanja, vanredno i redovno. Propisi kojima je ova materijala regulisana su Zakon o osnovama sistema obrazovanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 52/11) i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 55/2013). Sistem vanrednog školovanja naveden u nastavku ovoga teksta, u potpunosti je usklađen sa ovim propisima.

Začetke vanrednog školovanja pronalazimo početkom 20. veka u današnjoj Australiji. Ono nastaje iz praktičnih razloga, usled toga što velika distanciranost, između đaka i škole, onemogućava svakodnevnu posećenost škole od strane đaka i odvijanje redovne nastave u smislu svakodnevnog pohađanja časova i odlaska u školu. Iz tog razloga, nastaje potreba, da se licima koja su onemogućena da svakodnevno dolaze na nastavu, bude omogućeno podjednako kvalitetno sticanje znanje i sticanje odgovarajuće diplome, i tako dolazi do nastanka sistema vanrednog školovanja, koje počinje potpuno ravnopravno da egzistira uporedo sa sistem redovnog školovanja. Ono što karakteriše sistem vanrednog školovanja, je upravo odsustvo obaveze pohađanja nastave u školi. To posebno odgovara, osobama koje su dislocirane, od škole, koje su zaposlene, koje imaju manjak slobodnog vremena usled privatnih ili poslovnih obaveza, ili kod njih postoji neki razlog fizičke prirode koji im otežava svakodnevno pohađanje nastave u školi. Predmeti koji su obuhvaćeni nastavnim planom i programom polažu se pred komisijom, i po završetku svih polaganja polaznik dobija akreditovanu diplomu, odgovarajućeg zanimanja.

Što se konkretno vanrednog školovanja u našoj Školi tiče, pre sve želimo napomenuti da posedujemo akreditaciju i da sistem vanrednog školovanja, ništa nije manje kvalitetan mereno količinom znanja koje polaznici stiču, u odnosu na sistem redovnog školovanja. Iako učenici naše Škole, ne prisustvuju svakodnevno nastavi, oni su u stalnom kontaktu sa profesorima, od kojih dobijaju sve informacije koje su im neophodne za polaganje predmeta, i sticanje odgovarajućeg znanja.

Postupak upisa vanrednog učenika biće ukratko opisan u narednim redovima.

U slučaju da je polaznik završio već neku srednju školu, ili neki razred srednje škole, a stariji je od 17. godina, dolazi sa odgovarajućom školskom dokumentacijom (svedočanstva, diplome, uverenja o položenim ispitima…), izvodom iz matične knjige rođenih, uverenjem o državljanstvu i kopiranom ili očitanom ličnom kartom, ili istu dokumentaciju skeniranu šalje na e – mail Škole. Nakon prijema odgovarajuće školske dokumentacije, Komisija nastavničkog veća Škole, analizira predmete koje je polaznik tokom svoga školovanja položio i upoređuje sa nastavnim planom i programom za odgovarajući obrazovni profil. Nakon što utvrdi koje predmete polaznik nije položio iz nastavnog plana i programa za odgovarajući obrazovni profil, donosi odluku, o predmetima koji će mu biti priznati i o predmetima koje treba da polože da bi se izvršila prekvalifikacija odnosno dokvalifikacija. Na osnovu te odluke direktor Škole donosi rešenje o ispitima koji se priznaju i onim koje učenik treba a polaže kako bi se ispunili zahtevi iz nastavnog plana i programa, a sve radi dobijanja odgovarajuće diplome.

Ukoliko se kao polaznik Škole javlja lice koje nije završilo neki razred srednje škole ili neku srednju školu, a starije je od 17. godina, onda polaže sve predmete iz nastavnog plana i programa za odgovarajući obrazovni profil, kako bi stekao diplomu naše škole. Predmeti se polažu u ispitnim rokovima propisanim Statutom i Pravilnikom o polaganju ispita. Ispitni rokovi se zakazuju svakoga meseca. Ne postoji ograničenje vezano za broj ispita koje učenik može da polaže u jednom ispitnom roku. Podaci o svakom učeniku vode se u matičnoj knjizi škole i registru učenika. U matičnoj knjizi se registruje svaki dokument koji se učeniku izda, kao i izdavanje diplome na kraju.

To bi bio jedan sintetički prikaz sistema vanrednog školovanja u školi „Sveti Arhangel“. Ceo sistem je zasnovan na zakonu i upriličen budućim učenicima radi što kvalitetnijeg sticanja znanja i efikasnijeg završetka škole.

Na kraju bismo još dodali, da svaki put, ma koliki on bio, započinje prvim korakom. Neka vaši prvi koraci, na putu ka sticanju obrazovanja i ka budućem profesionalnom usavršavanju, budu kd nas. Mi ćemo Vam omogućiti, uz pomoć sistema vanrednog školovanja, da taj put bude što kvalitetnije i što brže završen.

Pune sreće u budućem radu i učenju!

PODELITE: