Medicina kao poziv

Medicina kao poziv
Medicina kao poziv

Kada dođemo u situaciju da moramo zatražiti lekarsku pomoć, prvo što očekujemo jeste razumevanje doktora kome se obraćamo za pomoć. Sve to je sasvim logično, zato što je potrebno prvo da nas lekar razume, te da ima strpljenja da nas sasluša, jer će nakon toga imati jasnu sliku o svemu i moći će da odredi najbolju terapiju, koja bi trebalo da konkretnu smetnju otkloni. Međutim, mnogi od nas se vrlo retko zapitaju da li je jedan doktor baš uvek spreman da svakoga pažljivo sasluša, te da mu posveti vreme i naravno, da pronađe najbolju kombinaciju lekova i medicinskih sredstava, kako bi pomogao pacijentu. Ko su uopšte osobe koje se odlučuju da se bave ovim, nadasve humanim zanimanjem?

Medicina kao poziv

Gotovo je sigurno da se doktorski poziv smatra jednim od najsvetijih, zato što direktno ima uticaja na ljudski život. Zato se i postavlja pitanje kako jedan srednjoškolac zna da je upravo medicina ono čime želi da se bavi u daljem životu. Od mnogih doktora ćete čuti da su se odlučili za studije medicine baš zato što su imali jaku želju da pomažu drugima. Naravno, ima i onih čiji se roditelji bave time, pa su jednostavno sledili njihov put. Ali, ipak ono u čemu su svi saglasni jeste da je najvažniji uticaj na odabir medicine kao poziva svakako vezan za humanost, a koju su mnogi od njih ispoljavali još od malih nogu.

Zašto je dobro odabrati školovanje u oblasti medicine?

Jasno je da đaci tokom srednje škole ne mogu da budu sigurn da li je upravo medicina oblast koja ih posebno interesuje, iako imaju želju da obavljaju neko od dostupnih zanimanja u toj kategoriji. Neretko se čak događa da se u nekom trenutku predomisle, pa upišu neki drugi fakultet. Srećom, te su to usamljeni slučajevi, uglavnom. Podrazumeva se da je školovanje u oblasti medicine specifično u tom smislu što praksa čini sastavni deo nastave i njoj se posvećuje posebna pažnja. Budući da se ona mahom obavlja u određenim medicinskim službama i ustanovama, upravo tada se, ponekad događa da se studenti predomisle ili da odustanu od nastavka školovanja. Ipak, mora se priznati da se takve stvari ne dešavaju često, ali i to da baš oni studenti koji nisu bili svesni komleksnosti zanimanja, kojim su odabrali u budućnosti da se bave odlučuju mahom da se školuju na nekom drugom fakultetu. A oni koji završe studije medicine ili jedan od obrazovnih profila u okviru srenje medicinske škole, moraju nakon toga da ispoštuju sve zakonske procedure vezano za stažiranje i polaganje odgovarajućih ispita, a kako bi u relativno kratkom roku mogli da se zaposle u struci. Podrazumeva se da uvek imaju opciju i da svoj rad nastave van granica naše zemlje, jer je dobro poznato da su upravo zanimanja medicinske struke tražena širom sveta. Prednosti koje školovanje u okviru obrazovnih profila u oblasti medicine nudi su brojne, ali se kao jedna od najznačajnijih uvek izdvaja ona, koja se odnosi na humanost, nesebičnost i mogućnost da se pomogne drugima kada im je to potrebno.

PODELITE: