Medicina je mnogo više od humanosti

Medicina je mnogo vise od humanosti
Medicina je mnogo više od humanosti

Ako znate da je bukvalan prevod pojma medicina vezan za dve reči latinskog porekla, te da se prevodi slobodno kao umetnost lečenja, onda bi trebalo da je jasno zašto se smatra da njom treba da se bave isključivo humani i ljudi, koji su svesni da je u pitanju zaista sveti poziv.

Smatra se, inače da konkretni pojam vodi poreklo iz latinskog jezika, a medicinom se smatra i nauka koja se bavi dijagnostikom i terapijom za različita oboljenja i praktičnom primenom svih tih znanja.

Istorija medicine

Postoje sasvim opravdane pretpostavke da je čovek od davnina primenjivao osnovna načela savremene medicine, naravno u granicama svojih trenutnih mogućnosti.

Još su Stari Egipćani i stanovnici drevnog Vavilona ostavili traga o primeni različitih medicinskih sredstava.

Drevna kineska i japanska medicina su takođe dobro poznate, a zanimljiva je informacija da je na području Šri Lanke pronađen možda i prvi trag o namenskim ustanovama za lečenje obolelih.

Čuveni starogrčki lekar, Hipokrat, koji je živeo u doba još čuvenijeg vojskovođe Perikla je uveo zakletvu i iz tog razloga ga vrlo često nazivaju i Ocem medicine. Brojne nove termine je on tada uveo u upotrebu, ali i kategorizaciju različitih oboljenja.

Medicina je mnogo više od humanosti

Obično se može čuti da bi medicinom trebalo isključivo da se bave osobe koje imaju želju da pruže pomoć drugima kada je potrebno da stanje njihovog zdravlja bude poboljšano. Ali naravno da nije dovoljno da lekar poseduje samo tu osobinu, jer pre svega on mora imati adekvatno znanje i iskustvo.

Ipak, da bi bilo ko mogao da se bavi ovom naukom na profesionalan način, on svakako mora pokazati visok nivo humanost. Ali je isto tako i činjenica da se to i ne može smatrati presudnim za profesionalnost pojedinaca.

U svakom slučaju tokom školovanja u okviru smera medicinska sestra - tehničar ili bilo kog drugog u oblasti medicine će učenici biti u prilici da steknu dovoljno znanja iz konkretne oblasti, ali i da nauče na koji način je poželjno da se odnose prema pacijentima.

Svakako da će se profesori koje srednja medicinska škola Sveti Arhangel u Novom Sadu zapošljava potruditi da i teoretski, ali i praktično pomognu svakom polazniku da shvati koja je svrha tog zanimanja. Jedino kroz humanost će svaki medicinar, a bez obzira da li je u pitanju medicinska sestra - tehničar ili medicinska sestra za rad u gerijatriji, odnosno bilo koji drugi stručnjak te vrste, ali i lekar opšte prakse, zatim doktor specijalista, imati priliku da primeni sve ono na šta se bude zakleo prilikom stupanja na radno mesto, za koje se neposredno pre toga bude u skladu sa pravilima kvalifikovao.

A osim humanosti, svako ko želi da se bavi zanimanjem iz oblasti medicine bi trebalo da ima i kvalitetan odnos sa svojim pacijentima, kao i da primarno ima želju da svakome od njih pomogne iskrsli problem u vezi sa zdravljem da reše. Zato i nije slučajno što mnoge doktore i medicinsko osoblje karakteriše empatija prema pacijentima, a odmah zatim i potreba da svoje znanje primene, kako bi im pomogli da pronađu najbolji način za izlečenje.

Ne zaboravite da se humanost ne može naučiti, ali zahvaljujući dobro osmišljenom programu školovanja za bilo koje od zanimanja u oblasti medicine, postoji mogućnost da zainteresovani kandidati shvate koja je svrha bavljenja medicinom i da to počnu u svom radu i da primenjuju.

PODELITE: