Kako izgraditi dobar odnos sa pacijentom?

Kako izgraditi dobar odnos sa pacijentom
Kako izgraditi dobar odnos sa pacijentom?

Nije jednostavno imati dobar odnos sa pacijentima, jer na tome zaista treba raditi. Mnogi lekari i uopšteno rečeno, članovi medicinskogog tima, odnosno medicinsko osoblje prilično olako shvataju komunikaciju sa pacijentima, te se neretko događa i da im upravo ti pacijenti upućuju žalbe. Zapravo članovi medicinskog tima u brojnim zdravstvenim ustanovama širom sveta smatraju da nemaju nikakav problem u komunikaciji sa pacijentima. Međutim, kada te iste medicinske institucije urade anonimnu anketu među pacijentima, rezultati uglavnom pokazuju da procentualno mnogo više pacijenata upućuje žalbe na komunikaciju sa medicinskim osobljem, nego pohvale.

Zbog čega je dobra komunikacija sa pacijentom važna?

Ljudi su živa bića, koja imaju i osećanja, ali i vrline i mane, te je svako od njih naravno ličnost za sebe. Zato i nije moguće komunicirati na potpuno istovetan način sa svakom osobom koja uđe u ordinaciju.

Najbitnije je ostvariti adekvatnu interakciju sa pacijentom i ukazati mu dovoljno pažnje. Nekome je potrebno više, a nekome manje pažnje... nekome odgovara da sluša lekara, a neko opet misli da zna bolje od njega šta mu je, pa želi da nametne svoje mišljenje...

Dakle, svi smo različiti, ali komunikacija na relaciji pacijent - doktor, odnosno medicinsko osoblje mora biti na visokom nivou, jer jedino tako možemo govoriti o uspešnom lečenju. Naime, vrlo je važno da komunikacija sa pacijentom bude uspešna, zato što će on dati mnoge informacije lekaru ili medicinskom osoblju ukoliko u njih ima poverenja. A da bi pacijent stekao poverenje u doktora, ovaj stručnjak mu mora ukazati adekvatnu pažnju. Upravo na taj način će i biti poboljšan njihov međusobni odnos.

Kako izgraditi dobar odnos sa pacijentom?

Od samog početka, odnosno od prvog susreta se u svim životnim situacijama gradi određeni odnos među ljudima. Pa tako i između doktora i pacijenta.

Baš zato jeste važno da svaki lekar ili član medicinskog osoblja priđe svakom pacijentu ljudski. Jedino na taj način možemo govoriti o kvalitetnom odnosu i o kvalitetnoj komunikaciji između pacijenata i lekara, odnosno članova medicinskog osoblja.

PODELITE: