Kako do odlično plaćenog posla?

Kako do odlicno placenog posla
Kako do odlično plaćenog posla?

Ukoliko vam neko kaže da postoji mogućnost da se određeni period školujete i da posle toga vrlo brzo pronađete posao, koji će biti odlično plaćen, verovatno ćete misliti da se sa vama šali. Naravno da ne postoji čarobni štapić za pronalazak odlično plaćenog posla, ali srećom postoji način da steknete diplomu za jedno od zanimanja, koje se smatra izuzetno perspektivnim.

Trendovi na tržištu rada se, sasvim logično menjaju, pa ne čudi što su u nekom trenutku popularna zanimanja iz oblasti medicine, a zatim iz oblasti turizma ili administracije, te marketinga i drugih oblasti. Međutim, postoje zanimanja koja su uvek atraktivna i odlično plaćena, samo treba biti dobro informisan.

Kako do odlično plaćenog posla?

Jasno je da ne postoji čarobni štapić, ali ako odaberete školovanje u okviru pravog obrazovnog profila, gotovo je sigurno da ćete relativno lako da pronađete posao u struci i da budete zadovoljni platom i uslovima rada.

Uopšteno rečeno, da bi bilo ko pronašao adekvatan posao, mora prvo da uloži u svoje obrazovanje. Na svu sreću, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, koja je od strane nadležnog ministarstva sertifikovana, nudi ne samo redovno i vanredno školovanje, nego i program stručnog osposobljavanja, kao i mogućnost pohađanja programa dokvalifikacije ili prekvalifikacije za izuzetno perspektivna i tražena zanimanja trećeg, četvrtog i petog stepena. A sve to znači da apsolutno svaki pojedinac ima mogućnost da odabere program, koji mu najviše odgovara i za koji ispunjava zakonom propisane uslove. Posle toga je njegova jedina obaveza da uči marljivo i da stekne diplomu za zanimanje, koji je prethodno odabrao.

Trebalo bi da svi zainteresovani imaju na umu da postoje na tržištu rada zanimanja koja su uvek atraktivna i tražena, a među njima se svakako izdvajaju zanimanja iz oblasti medicine.

Bez obzira da li vas zanima obrazovni profil medicinska sestra - tehničar ili fizioterapeutski tehničar, odnosno farmaceutski tehničar, trebalo bi da znate da srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi i redovno i vanredno školovanje za te i za mnoga druga zanimanja, ali i programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, te stručno osposobljavanje za zanimanja iz oblasti medicine i ostalih oblasti.

Osim već pomenutih, svako ko želi ima mogućnost da stekne diplomu za zanimanje medicinska sestra - vaspitač, zatim i ginekološko - akušerska sestra i stomatološka sestra - tehničar, kao i za zanimanje zubni tehničar i pedijatrijska sestra - tehničar. U pitanju su sve zanimanja četvrtog stepena iz oblasti medicine, posle čega svako ko je zainteresovan ima mogućnost da pohađa i specijalizaciju. A nakon što završi sa pohađanjem specijalizacije za jedno od zanimanja, koja se nalaze u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije, svaki kandidat ima mnogo veće šanse da pronađe posao u struci i to kako u našoj zemlji, tako isto i u inostranstvu. Pored ostalog, V stepen stručne spreme može steći svako koga interesuje zanimanje farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda, potom medicinska sestra - tehničar za rad u radiologiji, te medicinska sestra tehničar za pulmološku dijagnostiku i laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize. Trebalo bi pomenuti i to da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje redovno i vanredno školovanje za mnoga druga zanimanja V stepena, ali i dokvalifikaciju, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju.

Svako ko zadovoljava zakonom određene uslove može da pristupi programu specijalizacije za zanimanje zubni tehničar za fiksnu protetiku, zatim laboratorijski tehničar za hematološke analize i zubni tehničar za ortodonciju.

Isto tako je u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije i program specijalizacije za sticanje zvanja pedijatrijska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, kao i za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiju, medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi i stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji. Moramo napomenuti i to da specijalizacija može biti izvršeni za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za rad u gerijatriji, te medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini, kao i za zanimanje farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda. Specijalizacija za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraokularna snimanja, potom zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza i medicinska sestra - tehničar za rad u medicini rada, odnosno medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu su takođe zastupljena u programu ove škole.

Naročito je važno da svako koga interesuje ili specijalizacija ili pohađanje programa za sticanje diplome za bilo koji obrazovni profil trećeg ili četvrtog stepena, a koji u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, izvrši prijavu u skladu sa pravilima. Potrebno je da putem telefona kontaktira nadležne ili da podatke za prijavu pošalje na mejl adresu, odnosno izdiktira ih putem telefona. u zavisnosti od toga za koji program je kandidat zainteresovan, dobiće i informacije o načinu školovanja.

A ono što je naročito važno za sve koje zanima kako do odlično plaćenog posla jeste da ova škola vodi računa posebno o kvalitetu praktične nastave. Sa tim ciljem srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad ostvaruje saradnju sa najprestižnijim medicinskim stručnjacima i zdravstvenim institucijama, tako da nudi izuzetno visok kvalitet prakse svakome, ko se odluči za pohađanje bilo kog programa. Na taj način će kandidatima biti olakšano školovanje, jer će imati priliku da već tokom školovanja, odnosno pohađanja praktične nastave uče od najboljih stručnjaka.

PODELITE: