Da li su lekovi štetni?

Da li su lekovi stetni
Da li su lekovi štetni?

Ispitivanja pokazuju da veliki broj ljudi često uzima prvenstveno lekove protiv bolova na svoju ruku, ali i mnoga druga medicinska sredstva, tako da se ne bez razloga postavlja pitanje da li su lekovi štetni.

Ipak, odgovor na to pitanje mogu dati samo medicinski stručnjaci koji prepisuju lekove, a oni su uglavnom saglasni u jednom: ukoliko se terapija medikamentima uzima upravo onako kako to propiše medicinski stručnjak, koji je sa stanjem zdravlja pacijenta u potpunosti upoznati, onda ne postoji bojazan da lekovi mogu biti štetni. Međutim, problem nastaje kada ljudi koriste određene lekove isključivo na svoju ruku, te pristupaju lečenju određene tegobe bez adekvatnog medicinskog znanja. U tom slučaju, sasvim sigurno možemo govoriti o velikoj štetnosti lekova.

U principu, farmaceutska industrija neprekidno unapređuje kvalitet medikamenata koje pušta u promet, mada se neretko mogu čuti tvrdnje da lekovi imaju mnogo više negativnih, nego pozitivnih efekata. Naravno da to važi uglavnom u situaciji kada ljudi koriste medicinska sredstva onako kako to nije propisano od strane medicinskog stručnjaka, pa se onda i može govoriti o negativnim efektima njihovog korišćenja.

Upravo zato na svakom uputstvu za lekove postoji jasno naznačeno kada treba posebno voditi računa o načinu korišćenja, te je uvek navedeno da se moraju poštovati pravila koja propisuje nadležni medicinski stručnjak.

Odgovor na pitanje da li su lekovi štetni je vrlo jednostavan, tako da ukoliko se koriste pod nadzorom stručnjaka i u skladu sa njegovim uputstvima, gotovo da ne postoji šansa da budu štetni po zdravlje ljudi, ali zato ako pacijent samostalno koristi određena medicinska sredstva, te propisuje sebi terapiju medikamentima, a pritom nema adekvatno znanje iz oblasti medicine, vrlo lako može doći do određenih komplikacija. Upravo iz tog razloga posebno treba voditi računa prilikom korišćenja određenih medikamenata, te ih isključivo primenjivati onako kako to nadležni lekar bude propisao.

PODELITE: