Da li ste znali da se ovo zanimanje smatra najtežim u medicini?

Da li ste znali da se ovo zanimanje smatra najtezim u medicini
Da li ste znali da se ovo zanimanje smatra najtežim u medicini?

Iako smo itekako svesni činjenice da je vrlo nezgodno definisati da li je određeno zanimanje teško ili ne, postoje uvrežena mišljenja o tome.

Naravno da se nećemo baviti time da li su u pravu oni koji kažu da je određeni posao težak ili su u pravu oni koji ga smatraju vrlo jednostavnim za obavljanje.

Da li ste znali da se ovo zanimanje smatra najtežim u medicini?

Zanimanja iz oblasti medicine sama po sebi spadaju u red težih, a primarno zato što medicinski stručnjak uzima na sebe odgovornost za život drugih ljudi. U tom smislu se smatraju naročito sresnim i izuzetno teškim i zahtevnim za obavljanje.

Kada se pomene reč anesteziolog, mnogi od nas ne shvataju o koliko odgovornom poslu se ustvari radi. Dovoljno je da medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu ne pripremi sve što je potrebno lekaru, pa da se to negativno odrazi na samog pacijenta.

Sreća te se takve situacije ne događaju previše često, ali je činjenica da je zanimanje anesteziolog, kao i zanimanje medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu u grupi onih zanimanja koja se u oblasti medicine definitivno smatraju najtežim.

Pored toga što bi ovo stručno osoblje moralo da bude izuzetno kvalifikovano, vrlo je važno i da i doktor i medicinska sestra koja ga prati budu maksimalno usklađeni. Naime, priprema je u ovom slučaju od presudne važnosti, pa je zato i komunikacija između medicinske sestre i lekara specijaliste anesteziologije naročito bitna. Ako taj segment ne funkcioniše, teško da će i tim stručnjaka koji vodi konkretnu operaciju moći u tim uslovima sa uspehom da je završi.

Naravno da postoje i mnoga druga zanimanja, koja se smatraju prilično teškim za obavljanje, a jedno od njih je i medicinska sestra - tehničar za rad u gerijatriji.

Ipak, i pored težine obavljanja radnih zadataka, odnosno odgovornosti koja uz to neizostavno ide, sve je više zainteresovanih za dokvalifikaciju, odnosno za stručno osposobljavanje za zanimanja iz oblasti medicine. Naravno da edukacija sama po sebi ne znači da je u pitanju stručnjak, bez obzira da li je u pitanju medicinska sestra ili lekar specijalista, jer praksa je mnogo važnija.

Upravo iz tog razloga srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se trudi da sve đake usmeri na praktičan rad primarno. A akcenat svih edukacija koje su u ponudi te obrazovne institucije zato i jeste stavljen prvenstveno na praksu, a koja se organizuje u skladu sa trenutno aktuelnim nastavnim programom za jedan od obrazovnih profila.

PODELITE: