Da li se diploma privatne srednje škole priznaje?

Da li se diploma privatne srednje skole priznaje
Da li se diploma privatne srednje škole priznaje?

U moru privatnih srednjih škola je sasvim logično i pitanje koje od njih su ovlašćene za sprovođenje konkretnih obrazovnih programa,a koje nemaju adekvatnu dozvolu za to. Baš zato se često i roditelji pitaju da li se diploma privatne srednje škole priznaje, odnosno da li se vrednuje na istovetan način kao i diploma bilo koje državne srednje škole.

U principu je ranije moglo možda i da se dogodi da neka obrazovna institucija ne poseduje propisane dozvole za bavljenje tim poslom. Zapravo kontrole i nisu bile baš tako stroge, kao što je to slučaj danas.

Bez obzira u kom gradu da želite vi ili vaše dete da pohađate privatnu srednju školu, možete biti gotovo sasvim sigurni da je u pitanju obrazovna institucija koje poseduje sve relevantne dozvole. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije nastoji neprekidno da kontroliše rad svih obrazovnih institucija na teritoriji naše zemlje, pa samim tim i nadležni vrše proveru dozvola za obavljanje obrazovne delatnosti. Ipak, nije zgoreg da prilikom upisa određenog obrazovnog programa zatražite informacije o tome da li konkretna srednja škola poseduje sve dozvole, koje su izdale relevantne obrazovne institucije i koje su važeće.

Da li se diploma privatne srednje škole priznaje?

Na potpuno isti način se posmatraju diplome privatnih i državnih srednjih škola. A to govorimo sa pravnog aspekta, jer svaka privatna srednja škola poseduje neophodne dozvole za obavljanje obrazovne delatnosti, odnosno za sprovođenje konkretnih programa.

Nažalost i dalje postoje oni pojedinci koji na drugačiji način posmatraju diplomu državne i privatne srednje škole, ali srećom njih nema naročito mnogo. Naime, upravo oni su zaslužni za mišljenje, koje se neretko može čuti vezano za rad privatnih srednjih škola... baš ti pojedinci smatraju da učenici koji pohađaju privatne srednje škole ništa ne uče, već ih „profesori puštaju“ da polože ispite, što naravno uopšte nije istina. Još jednom ističemo da srećom nema baš tako mnogo ljudi koji se i dalje drže ovakvog mišljenja, jer je dobro poznat podatak da se u mnogim privatnim srednjim školama maksimalno poštuju i red i rad i disciplina, te da učenici imaju istovetne obaveze kao i njihovi drugari koji pohađaju bilo koju državnu srednju školu.

Jedna od privatnih srednjih škola koja se izdvaja u odnosu na ostale, najpre po kvalitetu nastave, ali i cenama, koje su usklađene sa trenutno platežnom moći građana naše zemlje, svakako je i srednja škola Sveti Arhangel, koja se nalazi u Novom Sadu.

Nakon što kandidat završi sa pohađanjem izabranog programa, a bez obzira da li je u pitanju stručno osposobljavanje za obrazovne profile trećeg ili četvrtog stepena ili se odluči za programe dokvalifikacije ili prekvalifikacije, odnosno redovno ili vanredno školovanje, postaće vlasnik validne diplome, budući da je ova privatna srednja škola zvanično ovlašćena da sprovodi sve te programe i naravno, poseduje sve dozvole za to, koje su neophodne. U skladu sa trenutno važećim zakonom jeste da sve diplome, koje kandidati budu stekli, u njihove radne dosije isključivo imaju pravo da upišu nadležni u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. Podrazumeva se da to lice mora imati otvoren dosije u pomenutoj službi. A nakon što stekne pravno validnu diplomu, trebalo bi da se obrati nadležnima i od njih direktno zahteva da taj dokument bude zvanično upisana u njegov radnoj dosije. Isto tako se podrazumeva da svaki kandidat treba u svoj CV, odnosno u radnu biografiju da unese i informaciju da je postao vlasnik diplome za određeno zanimanje.

Trebalo bi da naglasimo i to da navedena srednja škola nudi sve programe kako za obrazovne profile trećeg i četvrtog stepena, tako isto i za specijalizaciju, a kojom prilikom kandidati stiču diplomu za odabrano zanimanje V stepena.

Ukratko ćemo napomenuti da redovno i vanredno školovanje nudi ova obrazovna institucija svima, koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. A zatim je u ponudi i stručno osposobljavanje za brojna, izuzetno interesantna i dobro plaćena zanimanja.

Sem toga, srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi i mogućnost pohađanja programa prekvalifikacije ili dokvalifikacije za odabrani obrazovni profil. Kada je u pitanju program prekvalifikacije, on je namenjen licima, koja poseduju diplomu trećeg ili četvrtog stepena, a sada jednostavno žele da promene zanimanje, odnosno da postanu vlasnici diplome za neki drugi obrazovni profil, koji je u istom rangu, to jest na istom nivou kao i prethodni. Međutim, program dokvalifikacije se odnosi na lica, koja su se školovala za određeno zanimanje trećeg ili četvrtog stepena, a sada žele da se doškoluju. A tom prilikom će oni postati vlasnici diplome za izabrani obrazovni profil IV ili V stepena, te će na taj način sasvim sigurno i da povećaju mogućnost da pronađu bolje zaposlenje u određenoj struci.

Nemojte brinuti o tome da li se diploma privatne srednje škole priznaje ili ne, već pronađite onu obrazovnu instituciju koja nudi mogućnost školovanja za zanimanje koje je vama posebno interesantno i od koga ćete u budućnosti moći odlično da zarađujete.

PODELITE: