Bezbednost u školi

Bezbednost u skoli
Bezbednost u školi

Srednja škola „Sveti Arhangel“ posvećuje veliku pažnju bezbednosti svih svojih učenika. Pored kvalitetnog obrazovanja koje se pruža našim učenicima, škola je iskoristila sve moguće resurse da se oni osećaju bezbedno, jer se u našim prostorijama obavlja i redovno i vanredno školovanje.

Naime, cilj naše škole je da svojim stručnim radom, ali i pažnjom koja se pridaje svim učenicama, omogući im kompletno obrazovanje. Da bi u tome uspeli, potrebno je stvoriti i optimalne uslove za rad. Neophodno je pružiti priliku učenicima da se posvete samo izučavanju nastave i literature koja im je besplatno dostupna u našoj školi. U vremenu kada su crne hronike glavne teme svih medija, srednja škola „Sveti Arhangel“ mnogo uradila za bezbednost svih učenika, tako da roditelji naših učenika mogu biti u potpunosti mirni i sigurni kada su im deca na nastavi.

Kompletna zgrada naše škole je pod video nadzorom. Sve učionice i hodnici su pokriveni sa kamerama koje snimaju 24 časa neprekidno. Dvorište škole je osvetljeno, takođe pokriveno sa kamerama i postoji kapija koja se zaključava jer se u okviru škole nalazi i parking za korisnike naših usluga. Uskoro će krenuti i saradnja sa PU u Kragujevcu, čije se prostorije nalaze na pedesetak metara od naše škole, a sve u cilju da već 2015.godine škola dobije i svog školskog policajca.

Škola je potpuno osposobljena, u tehničkom i kadrovskom smislu, za odvijanje kako redovnog tako i vanrednog obrazovanja u Školi. Sedište škole je u Kragujevcu u ul. dr. Zorana Đinđića br. 24, pa sve ove naše navode možete i lično proveriti i upisati svoje dete u našu školu.

PODELITE: