O našim školskim profilima

Škola je deo sistema obrazovanja Republike Srbije. Akreditovana je od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice broj 128-022-379/2016-01 od 27.decembra 2016.

Škola ispunjava sve propisane uslove u pogledu prostora, opreme,nastavnih sredstava i stručnog kadra za ostvarivanje nastavnih planova i programa:

U području rada ekonomija, pravo i administrcija za obrazovni profil ekonomski tehničar u četvorogodišnjem obrazovanju u I,II,III i IV razredu;

Za obrazovne profile medicinska sestra tehničar, farmaceutski tehničar, labaratorijski tehničar, pedijatrijska sestra tehničar i medicinska sestra - vaspitač; u četvorogodišnjem obrazovanju u I, II, III i IV razredu

Detaljnije o profilima

PODELITE: